NS 3901:1998

NOK 245,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Risikoanalyse av brann i byggverk
Engelsk tittel: Risk analysis of fire in buildings and civil engineering works
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (1998-05-06)
Erstattes av: NS 3901:2012 Check Gyldig
Antall sider: 12
Pris:

NOK 245,00 (eks. mva)
NOK 306,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.01
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.01
NS ICS 13
Referansestandarder TEK - Komplett
Omfang: Standarden fastlegger krav til risikoanalyser som skal brukes til å dokumentere at stilte mål for brannsikkerhet er oppfylt. Disse målene kan enten være gitt som krav i forskrifter eller som krav utover disse fastlagt av en oppdragsgiver. Standarden tar sikte på risikoanalyser som skal brukes i sikkerhetsstyring i alle faser av et byggverks livssyklus (bygging, drift, reparasjon, bruksendring, ombygging og riving). Risikoanalyser etter denne standard kan brukes som hjelpemiddel i prosjektering av brannsikkerhetstiltak. Standarden tar sikte på alle typer av byggverk plassert på land, f.eks. bygninger, tunneler og idrettsanlegg. For risikoanalyse av andre hendelser enn brann vises det til NS 5814.
Komité: SN/K 214
Fastsatt: 1998-05-06
Tilbaketrukket: 2012-06-01
ICS: 900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
91.120.01 - Beskyttelse av og i bygninger generelt
13.220.01 - Generelle standarder om brannvern