NS 4733:1983

Standard
NOK 450,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vannundersøkelse — Bestemmelse av suspendert stoff i avløpsvann og dets gløderest
Engelsk tittel: Water analysis — Determination of suspended solids in waste water and their residue on ignition
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (1983-10-01)
Erstattes av: NS-EN 872:2005 Check Gyldig
Pris:

NOK 450,00 (eks. mva)
NOK 562,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.7
NS ICS 13.060.50
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden är avsedd för bestämning av halten suspenderad substans i avloppsvatten. Undre gräns för bestämningen är 5 mg/l. Standarden fastlägger även metod för bestämning av de suspenderade substansernas glödgningsrest. Standarden är inte avsedd för bestämning av suspenderad olja.
Komité: SN/K 153
Fastsatt: 1983-10-01
Tilbaketrukket: 2022-10-27
ICS: 13.060.50 - Undersøkelse av kjemikaler i vann