NS 4780:1988

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vannundersøkelse - Metaller i vann, slam og sedimenter - Bestemmelse ved flammeløs atomabsorpsjonsspektrometri - Elektrotermisk atomisering i grafittovn - Generelle prinsipper og retningslinjer
Engelsk tittel: Water analysis - Metal content of water, sludge and sediment determined by flameless atomic absorption spectrometry - Electrothermal atomization in a graphite furnace - General principles and guidelines
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (1988-06-01)
Erstattes av: NS-EN ISO 15586:2003 Check Gyldig
Antall sider: 16
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.01
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.2
NS ICS 13
Omfang: Standarden omfatter de generelle prinsipper og retningslinjer som gjelder for bestemmelse av metaller i vann, slam, sedimenter og biologisk materiale, ved flammeløs atomabsorpsjonsspektrometri med elektrotermisk atomisering i grafittovn. Denne metoden skal brukes ved bestemmelse av lave metallkonsentrasjoner, mens atomisering i flamme (NS 4770) brukes ved høyere konsentrasjoner. For slam og sedimenter utføres de fleste bestemmelsene i flamme.
Komité: SN/K 153
Fastsatt: 1988-06-01
Tilbaketrukket: 2010-12-01
ICS: 13.060.01 - Vannkvalitet generelt