NS 9423:1998

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vannundersøkelse - Retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i marint miljø
Engelsk tittel: Water quality - Guidelines for quantitative investigations of sublittoral soft-buttom benthic fauna in the marine environment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (1998-09-09)
Erstattes av: NS-EN ISO 16665:2005 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 20
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.8
NS ICS 13.060.50
NS ICS 13
Omfang: Denne standarden fastsetter retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i norske kystområder og på norsk sokkel. I denne standarden betraktes all bunn hvor man kan samle grabbprøver som bløtbunn. Standarden er begrenset til prøvetaking av makrofauna, som her omfatter dyr som holdes igjen på sikter med 0,5 mm til 1,0 mm hullstørrelse. Standarden omfatter - utforming av prøvetakingsprogram; - krav til prøvetakingsutstyr; - prøvetaking og behandling av prøver i felt; - sortering og artsidentifisering; - lagring av innsamlet og bearbeidet materiale. Ved prøvetaking på dypt vann (> 750 m) utenfor kysten kan andre retningslinjer enn dem som er beskrevet i denne standarden, komme til anvendelse. For sedimentprøvetaking i marine områder vises det til NS 9422.
Komité: SN/K 153
Fastsatt: 1998-09-09
Tilbaketrukket: 2007-11-01
ICS: 13.060.50 - Undersøkelse av kjemikaler i vann