NS 9456:2004

NOK 460,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vannundersøkelse - Visuell telling av laks, sjøørret og sjørøye
Engelsk tittel: Water quality - Visual counting of Atlantic salmon, anadromous brown trout and Arctic char
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2004-04-15)
Erstattes av: NS 9456:2015 Check Gyldig
Antall sider: 16
Pris:

NOK 460,00 (eks. mva)
NOK 575,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 13
NS ICS 13.060.70
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden gir retningslinjer for registrering av gytebestander av anadrom laksefisk av artene laks, ørret (sjøørret) og røye (sjørøye). Standarden omfatter registrering av fisk: – fra land; – ved undervannsobservasjon.
Komité: SN/K 195
Fastsatt: 2004-04-15
Tilbaketrukket: 2015-11-01
ICS: 13.060.70 - Undersøkelse av vannets biologiske egenskaper
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett