NS-EN 115:1995/A2:2004

NOK 345,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Endringsblad A2 - Sikkerhetsregler for utførelse og installasjon av rulletrapper og rullende fortau
Engelsk tittel: Amendment A2 - Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2004-11-10)
Erstattes av: NS-EN 115-1:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 8
Pris:

NOK 345,00 (eks. mva)
NOK 431,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Omfang: Dette dokumentet (EN 115:1995/A2:2004) er utarbeidet av den tekniske komiteen CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks. Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har sekretariatet for komiteen. Dette endringsbladet til den europeiske standarden EN 115:1995 skal gis status som nasjonal standard, enten ved utgivelse av en identisk tekst eller ved ikraftsetting, senest innen februar 2005, og motstridende nasjonale standarder skal trekkes tilbake senest innen februar 2005. Dette dokumentet er utarbeidet etter et mandat gitt CEN av Europakommisjonen og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og utfyller grunnleggende krav i EU-direktiver. Forholdet til EU-direktiver er vist i informativt tillegg ZA, som er en integrerende del av denne standarden. Ifølge "CEN/CENELEC Internal Regulations" er følgende land forpliktet til å implementere denne europeiske standarden: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
Komité: SN/K 037
Fastsatt: 2004-11-10
Tilbaketrukket: 2008-11-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper