NS 9415:2021

NOK 1 375,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk
Engelsk tittel: Floating aquaculture farms — Site survey, design, execution and use
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2021-08-09)
Erstatter: NS 9415:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 140
Pris:

NOK 1 375,00 (eks. mva)
NOK 1 718,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 67
NS ICS 67.260
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Standarden har som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget.

NS 9415 vil være grunnleggende foraktørene i akvakulturbransjen, som myndighetsorganer, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktørerinnenfor FoU og produsenter, og ikke minst eier av akvakulturanlegg. Standarden kan også brukes ved eksport av varer og tjenester til akvakulturanlegg.
Omfang: ISO 10619-2:2017 specifies two methods for measuring the stiffness and one method for the determination of the flexibility of rubber and plastics hoses and tubing when they are bent to a specific radius at sub-ambient temperatures. Method A is suitable for non-collapsible rubber and plastics hoses and tubing with a bore of up to and including 25 mm. This method provides a means of measuring the stiffness of the hose or tubing when the temperature is reduced from a standard laboratory temperature. Method B is suitable for rubber and plastics hoses and tubing with a bore of up to 100 mm and provides a means of assessing the flexibility of the hose or tubing when bent around a mandrel at a specified sub-ambient temperature. It can also be used as a routine quality control test. Method C is suitable for rubber and plastics hoses and tubing with a bore of 100 mm and greater. This method provides a means of measuring the stiffness of the hose and tubing at sub-ambient temperatures. This method is only suitable for hoses and tubing which are non-collapsible.
Fastsatt: 2021-08-09
ICS: 67.260 - Anlegg og utstyr for næringsmiddelindustrien
91.100 - Bygningsmaterialer
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett