NS 9415:2021

NOK 1 471,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk
Engelsk tittel: Floating aquaculture farms — Site survey, design, execution and use
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2021-08-09)
Erstatter: NS 9415:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 140
Pris:

NOK 1 471,00 (eks. mva)
NOK 1 838,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 67
NS ICS 67.260
Produktinformasjon: Standarden har som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget.

NS 9415 vil være grunnleggende foraktørene i akvakulturbransjen, som myndighetsorganer, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktørerinnenfor FoU og produsenter, og ikke minst eier av akvakulturanlegg. Standarden kan også brukes ved eksport av varer og tjenester til akvakulturanlegg.
Omfang: Dette dokumentet gir krav til flytende akvakulturanlegg med den hensikt å forbygge rømming av fisk.Dette dokumentet gir krav til:prosjektering, utførelse og bruk;materialer;samvirke mellom komponenter;lokalitetsundersøkelse;last, lastvirkning og påvisning av kapasitet;hovedkomponenter (innhegning, flyter, flåte og forankring);ekstrautstyr;brukerhåndbok (herunder ettersyn og vedlikehold).Dokumentet inneholder et generelt krav til brannsikkerhet for å redusere fare for rømming av fisk pga. brann. Det vises til regelverk og andre standarder for øvrige krav til brannsikkerhet.Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, omfattes ikke, f.eks.:personsikkerhet og arbeidsmiljø;fiskehelse;elektriske installasjoner.
Fastsatt: 2021-08-09
ICS: 67.260 - Anlegg og utstyr for næringsmiddelindustrien
91.100 - Bygningsmaterialer
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett