NS-INSTA 500-2:2017

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
Engelsk tittel: Periodic safety inspection on lifts, stair lifts, lifting platforms, escalators and moving walks
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2021-09-01)
Erstatter: NS 3810:2014 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Denne standarden definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.
Omfang: This standard defines the minimum activities and conditions for the performance of periodic safety inspections on lifts, lifting platforms, stairlifts, escalators and moving walks in order to maintain the safety level. NOTE Other inspections of lifting appliances, e.g. inspections carried out following incidents/accidents, or following alterations or modernisation may have varying levels of scope. Such inspections are adapted to the installation concerned, but the content of this standard may be used as a basis.
Fastsatt: 2021-09-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper