NS-EN 12715:2000

NOK 846,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Utførelse av spesielle geotekniske arbeider - Injeksjon
Engelsk tittel: Execution of special geotechnical works - Grouting
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2000-12-14)
Antall sider: 60
Pris:

NOK 846,00 (eks. mva)
NOK 1 057,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden gjelder utførelse, prøving og overvåking av geotekniske injeksjonsarbeider. Bestemte forhold som gjelder prosjektering, er tatt inn siden NS-ENV-1997 Del 4 har falt bort. Injeksjon for geotekniske formål (geoteknisk injeksjon) er en prosess der anbringelsen av et pumpbart materiale i grunnen indirekte kontrolleres ved at materialets krypegenskaper justeres, og ved at det manipuleres med anbringelsesparameterne (trykk, volum og spesifikk injeksjonshastighet). Denne standarden dekker følgende prinsipper og metoder for geoteknisk injeksjon: - forskyvningsinjeksjon (kompakteringsinjeksjon, hydraulisk splitting); - injeksjon uten at vertsmaterialet forskyves (inntrengnings- og sprekkeinjeksjon, oppfylling). Spesialisert injeksjonsvirksomhet som vanligvis forbindes med konstruksjonsarbeider eller nødssituasjoner, omfattes ikke av denne standarden.
Komité: SN/K 310
Fastsatt: 2000-12-14
ICS: 93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering