NS-EN 13040:1999

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier - Tillaging av prøver for kjemiske og fysiske prøvinger, bestemmelse av tørrstoffinnhold, vanninnhold og densitet målt i laboratorium
Engelsk tittel: Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2000-05-09)
Erstattes av: NS-EN 13040:2007 Check Gyldig
Antall sider: 16
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 65.080
Omfang: Denne europeiske standarden spesifiserer en rutinemetode for tillaging av en prøve av et jordforbedringsmiddel eller et dyrkingsmedium før kjemisk analyse og fysisk utprøving. De prosedyrene som er beskrevet her, anvendes kun på prøver som er levert til laboratoriet i den formen de til slutt skal benyttes i - til det bruk de er tiltenkt. MERKNAD 1 Metoden kan ikke anvendes på kalkmaterialer eller kloakkslam, og passer ikke for materialer som steinull og skumplater. MERKNAD 2 Bestemmelsen av densitet målt i laboratorium er gitt i tillegg A. MERKNAD 3 Resultatene av en ringtest for bestemmelse av fuktinnhold er gitt i tillegg B. MERKNAD 4 Resultatene av en ringtest for bestemmelse av densitet målt i laboratorium er oppgitt i tillegg B. MERKNAD 5 De kravene som er nedfelt i denne standarden, kan være forskjellige fra nasjonale krav og nasjonal lovgivning som angår de aktuelle produktene.
Fastsatt: 2000-05-09
Tilbaketrukket: 2008-02-01
ICS: 65.080 - Gjødningsmidler