NS-EN 1363-1:1999

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Prøving av brannmotstand - Del 1: Generelle krav
Engelsk tittel: Fire resistance tests - Part 1: General requirements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (1999-11-10)
Erstattes av: NS-EN 1363-1:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 13
Omfang: Denne delen av NS-EN 1363 fastsetter de generelle prinsippene for å bestemme brannmotstanden til ulike bygningsdeler som eksponeres for standard brannbetingelser. Alternative prosedyrer og tilleggsprosedyrer som skal oppfylle spesielle krav, er gitt i NS-EN 1363-2. Prinsippet som har vært fulgt i alle europeiske standarder for prøving av brannmotstand, er at forhold og prøvingsprosedyrer som er felles for de enkelte prøvingsmetodene, for eksempel tid-temperatur-kurve, er spesifisert i denne prøvingsmetoden. Der et generelt prinsipp er felles for mange spesifikke prøvingsmetoder, men detaljene varierer etter bygningsdelen som prøves (for eksempel måling av temperaturen på en ueksponert side), er prinsippet gitt i dette dokumentet, men detaljene er gitt i den spesifikke prøvingsmetoden. Der visse aspekter ved en prøving er spesielle for en spesifikk prøvingsmetode, for eksempel prøving av lufttettheten til ventilasjonsspjeld/-luker, finnes det ingen detaljer i dette dokumentet. Prøvingsresultatene som oppnås, kan anvendes direkte på andre liknende bygningsdeler eller på varianter av bygningsdelen som er prøvd. I hvor stort omfang dette er tillatt, behandles i punktet "Direkte anvendelsesområde". Dette er begrenset til regler som fastsetter avviket fra prøvelegemet uten ytterligere vurdering. Reglene for å bestemme tillatte varianter er gitt i hver spesifikke prøvingsmetode. Varianter som ikke dekkes av det direkte anvendelsesområdet, behandles i punktet "Utvidet anvendelsesområde". Dette er resultatet av en grundig undersøkelse av produktets spesielle utførelse og ytelse i prøvingen(e) som er foretatt av en anerkjent myndighet. Ytterligere betraktninger om direkte og utvidet anvendelse er gitt i tillegg A. Tidsperioden som den prøvde bygningsdelen oppfyller de spesifikke kriteriene innenfor, gjør det mulig å klassifisere bygningsdelen, medregnet mulige modifikasjoner i henhold til det direkte eller utvidede anvendelsesområdet. Alle verdier som gis i denne standarden, er nominelle med mindre annet er angitt.
Komité: SN/K 015
Fastsatt: 1999-11-10
Tilbaketrukket: 2012-10-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler