NS 8360-1:2021

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper
Engelsk tittel: BIM objects for construction works — Part 1: Model practice, naming, type encoding and properties
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2021-11-08)
Erstatter: NS 8360:2015/G1:2017 Alert Tilbaketrukket
NS 8360:2015 Alert Tilbaketrukket
NS 8360:2015/AC:2016 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 56
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Dette dokumentet gir en spesifikasjon av BIM-objekttyper for utveksling mellom programvarer. Dette inkluderer både generiske og produktspesifikke objekttyper samt bruken av IFC og dataordbøker.
Fastsatt: 2021-11-08
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter