NS-EN 1650:1997

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av fungicidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i mat, industrielt, i husholdninger og i helseinstitusjoner - Prøvingsmetode og krav (Fase 2, trinn1)
Engelsk tittel: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (Phase 2, step 1)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (1998-03-25)
Erstattes av: NS-EN 1650:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 40
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 71.100.35
NS ICS 07
NS ICS 07.100
NS ICS 07.100.01
NS ICS 71
NS ICS 71.100
Fastsatt: 1998-03-25
Tilbaketrukket: 2008-09-01
ICS: 07.100.01 - Mikrobiologi generelt
71.100.35 - Kjemikalier til bruk ved disinfeksjon i industrien og private husholdninger
11.080 - Sterilisering og desinfeksjon