NS-EN 1935:2002

NOK 893,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bygningsbeslag - Hengsler med én hengselbolt - Krav og prøvingsmetoder (innbefattet rettelsesblad AC:2003)
Engelsk tittel: Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods (Corrigendum AC:2003 included)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2002-06-10)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 893,00 (eks. mva)
NOK 1 116,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.190
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne europeiske standarden angir krav til hengsler med én hengselbolt av typen løftehengsel eller fast hengsel til bruk på dører og vinduer. Disse dørene og vinduene kan også være utstyrt med dørlukkere. Standarden omfatter prøvinger for statiske laster, skjærstyrke og tillatt slitasje i løpet av holdbarhetssyklusene for følgende hengsler: a) hengsler som er montert på kanten av dørbladet eller vindusrammen, og som åpnes i bare én retning; b) hengsler der rotasjonsaksen er minst 30 mm fra kanten på det bevegelige elementet der dørbladet har en masse på opptil 160 kg; c) hengsler der rotasjonsaksen er minst 30 mm fra kanten på en vindusramme med en masse på opptil 60 kg. Denne europeiske standarden klassifiserer hengsler for fire brukskategorier (se tillegg A) og angir også det største tillatte momentet som oppstår fra friksjonsmotstanden som genereres i hengslet i løpet av holdbarhetsprøving. Krav til korrosjonsbeskyttelse er angitt for de hengslene som ikke er beregnet på å bli beskyttet etter montering. Det er ingen restriksjoner når det gjelder materialene eller produksjonsmetodene som brukes, forutsatt at hengslet oppfyller kravene som er aktuelle for bruken. Egnetheten til hengsler med én hengselbolt på brann-/røykdører bestemmes ved ytelsesprøvinger som utføres i tillegg til ytelsesprøvingene som kreves i denne europeiske standarden. Tillegg B angir tilleggskrav for disse produktene. Denne europeiske standarden gjelder ikke for hengsler med fjærstyrte dørlukkermekanismer. Dørlukkere med dørkoordinatorer (med eller uten elektrisk drevne dørholdere) dekkes av NS-EN 1158. Selv om festemidlene som brukes til å feste hengsler på dører og vinduer ikke dekkes av denne europeiske standarden, brukes slike festemidler i prøvingene hvis typen festemidler som skal brukes, leveres eller er angitt av produsenten. MERKNAD Ytelsesstandarder for hele dører og vinduer (under utarbeidelse av CEN/TC 33/WG 1 og TC 33/WG 2) sikrer at festemidlene som brukes til å feste hengslene, er egnet for den tiltenkte bruken.
Fastsatt: 2002-06-10
ICS: 91.190 - Bygningstilbehør