NS-EN 206-1:2000

NOK 846,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Betong — Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar (innbefattet endringsblad prA1:2003)
Engelsk tittel: Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity (Amendment prA1:2003 incorporated)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2003-06-06)
Erstatter: NS-ENV 206:1990 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN 206-1:2000+NA:2007 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 846,00 (eks. mva)
NOK 1 057,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
Omfang: Denne europeiske standarden gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende prefabrikkerte produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Betongen kan være blandet på byggeplass, ferdigbetong eller betong framstilt på en fabrikk for prefabrikkerte betongprodukter. Denne standarden angir krav til: - delmaterialer til betong; - egenskaper for fersk og herdnet betong og verifikasjon av disse; - begrensninger i betongsammensetning; - spesifikasjon av betong; - levering av fersk betong; - rutiner for produksjonskontroll; - samsvarskriterier og evaluering av samsvar. Denne europeiske standarden gjelder for betong som er komprimert slik at den ikke har noen nevneverdig mengde innesluttede luftporer ut over tilførte luftporer. Denne standarden gjelder for normalbetong, tungbetong og lettbetong. Andre europeiske standarder kan kreve eller tillate avvik fra denne standarden for bestemte produkter, f.eks. prefabrikkerte produkter, eller for arbeider innenfor denne standardens område. Senere deler av denne standarden eller bestemte europeiske standarder kan angi tilleggskrav eller avvikende krav, f.eks. for: - betong til bruk i veier og andre trafikkerte arealer; - betong med bruk av andre materialer (f.eks. fiber) eller delmaterialer som ikke omfattes av 5.1; - betong der den øvre kornstørrelsen i tilslaget er 4 mm eller mindre (mørtel); - spesiell teknologi (f.eks. sprøytebetong); - betong til deponering av væsker og gassavfall; - betong til beholdere for lagring av forurensende stoffer; - betong til massive konstruksjoner (f.eks. dammer); - tørrblandet betong. MERKNAD Så lenge disse standardene ikke finnes, kan bestemmelser som gjelder på betongens brukssted anvendes. Europeiske standarder er under utarbeidelse for: - betong til bruk i veier og andre trafikkerte arealer; - sprøytebetong. Denne standarden gjelder ikke for: - porebetong; - skumbetong; - betong med åpen struktur (betong uten finstoff); - betong med en densitet under 800 kg/m3; - ildfast betong. Denne standarden omhandler ikke krav til helse og sikkerhet med henblikk på vern av arbeidstakere ved produksjon og levering av betong.
Komité: SN/K 007
Fastsatt: 2003-06-06
Tilbaketrukket: 2007-02-01
ICS: 91.100.30 - Betong og betongprodukter