NS 3682:2022

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Hulldekker av betong til ombruk
Engelsk tittel: Hollow core slabs for reuse
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2022-02-18)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.30
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: 1 Omfang Dette dokumentet omhandler krav og retningslinjer for planlegging, demontering, bearbeiding, prøving, vurdering og dokumentasjon av brukte hulldekker (hollow core slab) til ombruk. Dette dokumentet angir ikke krav til prosjektspesifikk detaljprosjektering. Dette dokumentet beskriver metode for dokumentering av egenskaper på et nivå som tilsvarer grunnlaget for utstedelse av ytelseserklæring (CE-merke) etter NS‑EN 1168:2005+A3:2011.
Fastsatt: 2022-02-18
ICS: 91.060.30 - Himlinger. Gulv. Trapper
91.100.30 - Betong og betongprodukter