NS-EN 288-4:1992+A1

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer - Del 4: Sveiseprosedyreprøving for buesveising av aluminium og dens legeringer (innbefattet endringsblad A1:1997)
Engelsk tittel: Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and its alloys (Amendment A1:1997 included)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 2 (1998-09-09)
Erstatter: NS-EN 288-4:1992 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 15614-2:2005 Check Gyldig
Antall sider: 32
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 25.160
NS ICS 25.160.10
NS ICS 25
Omfang: Denne standarden fastsetter hvordan en sveiseprosedyrespesifikasjon godkjennes ved sveiseprosedyreprøvinger. Den gir betingelsene for utførelsen av sveiseprosedyreprøvingen og gyldighetsgrensene for en godkjent sveiseprosedyre for alle praktiske sveisearbeider innenfor området av variabler som er gitt i punkt 8. Prøvingen utføres i samsvar med denne standarden dersom ikke strengere prøvinger er spesifisert i den aktuelle utførelsesstandarden eller kontrakten. I så fall skal disse anvendes. Denne standarden gjelder for buesveising av plastisk bearbeidet aluminium og dens legeringer i henhold til NS-EN 515 og NS-EN 573-3. I denne standarden står termen aluminium for aluminium og dens legeringer. Prinsippene gitt i denne standarden kan anvendes for andre smeltesveisemetoder dersom dette er avtalt mellom kontraktspartene. MERKNAD: Spesielle drifts-, material- eller produksjonsforhold kan kreve mer omfattende prøving enn det som er fastsatt i denne standarden, for å skaffe mer informasjon og for å unngå å måtte gjenta sveiseprosedyreprøvingen på et senere tidspunkt bare for å få ekstra prøvingsdata. Slik prøving kan omfatte: - strekkprøving på langs av sveisen - bøyeprøving av sveiseavsett eller spesiell bøyeprøving for å måle forlengelse - skårlagprøving – Charpy V-skår - 0,2 % grensespenning - forlengelse - kjemisk analyse Buesveising er dekket av følgende metoder i henhold til NS-ISO 4063: - 131 edelgassbuesveising med smeltende elektrode (MIG-sveising) - 141 edelgassbuesveising med ikke-smeltende elektrode (TIG-sveising) - 15 plasmasveising andre smeltesveisemetoder kan avtales.
Komité: SN/K 067
Fastsatt: 1998-09-09
Tilbaketrukket: 2005-10-01
ICS: 25.160.10 - Sveiseprosedyrer