NS-EN 524-5:1997

NOK 245,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Kabelkanaler av stål for spennarmering - Prøvingsmetoder - Del 5: Bestemmelse av kapasitet for strekkpåkjenning
Engelsk tittel: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 5: Determination of tensile load resistance
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (1997-10-08)
Antall sider: 8
Pris:

NOK 245,00 (eks. mva)
NOK 306,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 77.140
NS ICS 77.140.99
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS ICS 77
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Fastsatt: 1997-10-08
ICS: 77.140.75 - Stålrørledninger og stålrør til spesielle formål
91.080.40 - Betongkonstruksjoner
77.140.99 - Andre produkter av jern og stål