NEK 400:2022

NOK 1 795,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Electrical low voltage installations
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 7.0 (2022-05-31)
Erstatter: NEK 400:2018/AC1:2018 Alert Tilbaketrukket
NEK 400:2018 Alert Tilbaketrukket
NEK 400:2018 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 528
Pris:

NOK 1 795,00 (eks. mva)
NOK 2 243,75 (ink. mva)

Omfang: NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner vedprosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i «forskrift omelektriske lavspenningsanlegg». Myndighetene angir at forskrift,veiledning til forskrift og standard samlet spesifiserer sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet avunderliggende dokumentasjon, vil dermed dokumentere samsvar medmyndighetskravene.NEK 400 er også et viktig kontraktsdokument mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle tilbyderne av prosjektering- og installasjonsarbeid. Henvisning til standarden viser at installasjonen skal planlegges og utføres i samsvar med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Leverandører av utstyr til lavspennins- installasjoner bør ha god kjennskap til kravene som stilles i NEK 400, slik at de kan levere utstyr innenfor rammene standarden setter. NEK 400 må ses i sammenheng med NEK 405-serien, hvor sistnevnte omhandler elkontroll. Eier av elektriske lavspenningsinstallasjoner bør sørge for at det jevnlig foretas elkontroll. Bestilles slike kontroller isamsvar med NEK 405, sikrer det at kontrollen gjennomføres etteranerkjent metode og med bruk av kvalifisert personell.
Fastsatt: 2022-05-31
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt