NS-EN ISO 14001:2004

NOK 779,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2004)
Engelsk tittel: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 2 (2004-12-07)
Erstatter: NS-EN ISO 14001:1996 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 14001:2015 Check Gyldig
Antall sider: 44
Pris:

NOK 779,00 (eks. mva)
NOK 973,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
NS ICS 99
NS ICS 99.220.10
Ledelsessystemer for miljø
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 1/Kap 4
Produktinformasjon: Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 14001 og relaterte standarder. Se våre kurssider for en oversikt.
Omfang: Denne standarden spesifiserer krav til et miljøstyringssystem for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg, og informasjon om vesentlige miljøaspekter. Den gjelder for de miljøaspekter som en organisasjon fastslår at den kan styre, og som den har en innvirkning på. Standarden som sådan spesifiserer ikke bestemte kriterier for miljøprestasjon. Denne standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å a) iverksette, vedlikeholde og forbedre et miljøstyringssystem, b) forsikre seg om at det er overensstemmelse med den angitte miljøpolitikken, c) bevise overensstemmelse med denne standarden ved å 1) gjennomføre selvbestemmelse og egendeklarasjon, eller 2) søke bekreftelse på overensstemmelse hos parter som har en interesse i organisasjonen, for eksempel kunder, eller 3) søke bekreftelse på egendeklarasjonen hos en part utenfor organisasjonen, eller 4) søke sertifisering/registrering av miljøstyringssystemet hos en ekstern organisasjon. Alle kravene i denne standarden er beregnet på å bli innarbeidet i ethvert miljøstyringssystem. I hvilket omfang den anvendes, vil avhenge av forhold som organisasjonens miljøpolitikk, hva slags aktiviteter som utføres, og forholdene som organisasjonen driver under. Denne standarden gir også, i tillegg A, veiledning om bruken av standarden.
Komité: SN/K 127
Fastsatt: 2004-12-07
Tilbaketrukket: 2015-09-21
ICS: 99.220.10 - Oversikt miljøstandarder
13.020.10 - miljøstyring
900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien