NS-EN ISO 140-5:1998

NOK 1 005,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 5: Feltmåling av luftlydisolasjon av bygningsdeler i yttervegg og av yttervegger (ISO 140-5:1998)
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of facade elements and facades (ISO 140-5:1998)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (1999-03-17)
Erstatter: NS-INSTA 120 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 16283-3:2016 Check Gyldig
NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Gyldig
NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Gyldig
NS-EN ISO 16283-3:2016 Check Gyldig
Antall sider: 32
Pris:

NOK 1 005,00 (eks. mva)
NOK 1 256,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.10
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Omfang: Denne delen av EN ISO 140 angir to serier med metoder (metoder for bygningsdeler og globale metoder) for måling av luftlydisolasjon av henholdsvis deler av yttervegger og av hele yttervegger. Metodene for bygningsdeler brukes for å bestemme lydreduksjonstallet for en del i en yttervegg, for eksempel et vindu. I den mest nøyaktige metoden for bygningsdeler brukes en høyttaler som lydkilde. I andre mindre nøyaktige metoder for bygningsdeler brukes tilgjengelig trafikkstøy. De globale metodene derimot brukes for å bestemme utendørs/innendørs lydtrykknivådifferanse under faktiske trafikkforhold. I de mest nøyaktige globale metodene brukes faktiske trafikkforhold som lydkilde. I tillegg kan en høyttaler brukes som kunstig lydkilde. Tabell 1 gir en oversikt over metodene.Høyttalermetoden for bygningsdeler gir et feltmålt lydreduksjonstall som under bestemte forhold (for eksempel under hensyntaking til målenøyaktighet (se 7.1)) kan sammenliknes med lydreduksjonstallet som måles i laboratorier i henhold til NS-ISO 140-3 eller NS-ISO 140-10. Denne metoden foretrekkes når formålet med målingen er å vurdere yteevnen til en bestemt del i en yttervegg i forhold til dens yteevne i laboratoriet.Veitrafikkmetoden for bygningsdeler brukes til samme formål som høyttalermetoden for bygningsdeler. Den er spesielt nyttig når høyttalermetoden av forskjellige praktiske årsaker ikke kan brukes. Disse to metodene vil ofte gi svakt ulike resultater. Veitrafikkmetoden har en tendens til å resultere i lavere verdier av lydreduksjonstallet enn høyttalermetoden. I tillegg D er veitrafikkmetoden supplert med den tilsvarende flytrafikkmetoden og jernbanetrafikkmetoden.Den globale veitrafikkmetoden gir den reelle lydreduksjonen av en yttervegg på et gitt sted ved et målepunkt 2 m foran fasaden. Denne metoden er å foretrekke når formålet med målingen er å bestemme yteevnen til en hel yttervegg, inklusive flanketransmisjon, i et bestemt målepunkt nær veier. Resultatet kan ikke sammenliknes med resultatet fra laboratoriemålinger.Den globale høyttalermetoden gir ytterveggens lydreduksjon ved et målepunkt 2 m foran fasaden. Denne metoden er spesielt nyttig når den reelle støykilden av forskjellige praktiske årsaker ikke kan brukes. Resultatet kan ikke sammenliknes med resultatet fra laboratoriemålinger.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 1999-03-17
Tilbaketrukket: 2014-05-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.060.10 - Vegger. Skillevegger. Fasader
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.