NS-EN ISO 14738:2002

NOK 1 005,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Maskinsikkerhet - Antropometriske krav til utforming av maskinarbeidsplasser (ISO 14738:2002)
Engelsk tittel: Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2002-12-06)
Erstattes av: NS-EN ISO 14738:2008 Check Gyldig
Antall sider: 40
Pris:

NOK 1 005,00 (eks. mva)
NOK 1 256,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.110
NS ICS 13
NS ICS 13.180
Omfang: Uoffisiell oversettelse: Denne standarden fastsetter prinsipper for avledning av dimensjoner ut fra antropometriske målinger og anvendelse av disse ved utformingen av arbeidsplasser ved stasjonære maskin. Den er basert på gjeldende ergonomiske kunnskaper og antropometriske målinger. Denne standarden angir kroppens plassbehov ved bruk av utstyr under normal drift i sittende og stående stillinger. Standarden omfatter ikke spesifikt plassbehov for vedlikehold, reparasjon og rengjøring. Standarden angir ikke spesifikke anbefalinger for arbeidsplasser med dataskjermer ved maskiner. Til det kan NS-EN ISO 9241-5 brukes sammen med denne standarden. Situasjoner der mennesker skal hindres i å rekke bort til et faremoment, er omtalt i ISO 13852.
Fastsatt: 2002-12-06
Tilbaketrukket: 2009-01-01
ICS: 13.180 - Ergonomi
13.110 - Maskinsikkerhet