NS-EN ISO 16032:2004

NOK 621,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger - Teknisk metode (ISO 16032:2004)
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032:2004)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2004-12-07)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 621,00 (eks. mva)
NOK 776,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17.140.20
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
NS ICS 17
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Omfang: Dette dokumentet fastsetter metoder for å måle lydtrykknivået fra bygningers tekniske installasjoner som er
montert til bygningskonstruksjoner. Dette dokumentet dekker spesielt målinger av sanitærinstallasjoner,
mekanisk ventilasjon, tekniske varme- og kjøleanlegg, heiser, søppelsjakter, varmtvannskjeler, vifter,
pumper og andre tekniske installasjoner samt motordrevne garasjedører, men dokumentet kan også brukes
på annet utstyr som er forbundet med eller installert i bygninger.
Metodene er egnet for rom med volum på ca. 300 m3 eller mindre i for eksempel boliger, hoteller, skoler,
kontorbygninger og sykehus. Standarden er normalt ikke beregnet på målinger i store auditorier og
konsertsaler. Driftsbetingelsene og driftssyklusene i tillegg B kan imidlertid brukes i slike tilfeller.
Lydtrykknivået fra tekniske installasjoner bestemmes som det høyeste A-veide og alternativt C-veide
lydtrykknivået som oppstår i en spesifisert driftssyklus for den tekniske installasjonen som måles, eller
som det ekvivalente kontinuerlige lydtrykknivået med en spesifisert integrasjonstid. A-veide og C-veide
verdier beregnes fra oktavbåndmålinger.

This document specifies methods for measuring the sound pressure level from service equipment in buildings
installed to building structures. This document covers specifically measurements of sanitary installations,
mechanical ventilation, heating and cooling service equipment, lifts, rubbish chutes, boilers, blowers, pumps and
other auxiliary service equipment, and motor driven car park doors, but can also be applied to other equipment
attached to or installed in buildings.
The methods are suitable for rooms with volumes of approximately 300 m3 or less in e.g. dwellings, hotels, schools, offices and hospitals. The standard is not in general intended for measurements in large auditoria and concert halls.
However, the operating conditions and operating cycles in Annex B can be used in such cases.
The service equipment sound pressure level is determined as the maximum A- weighted and optionally C- weighted sound pressure level occurring during a specified operation cycle of the service equipment under test, or as the equivalent continuous sound pressure level determined with a specified integration time. A-weighted and C- weighted values are calculated from octave-band measurements.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2004-12-07
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
17.140.20 - Støy fra maskiner og utstyr
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt