NS-EN ISO 22000:2005

NOK 779,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2005)
Engelsk tittel: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2005-10-01)
Erstattes av: NS-EN ISO 22000:2018 Check Gyldig
NS-EN ISO 22000:2018 Check Gyldig
Antall sider: 40
Pris:

NOK 779,00 (eks. mva)
NOK 973,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 67
NS ICS 67.020
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne internasjonale standarden angir krav til et styringssystem for næringsmiddeltrygghet når en organisasjon i næringsmiddelkjeden har behov for å bevise sin evne til å beherske næringsmiddelfarer for å sørge for at næringsmidlene er trygge når de konsumeres. Standarden kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, som medvirker i næringsmiddelkjeden og ønsker å iverksette systemer som gjennomgående sørger for sikre produkter. Kravene i denne internasjonale standarden kan oppfylles ved bruk av interne og/eller eksterne ressurser. Denne internasjonale standarden angir krav som skal gjøre det mulig for organisasjonen å a) planlegge, iverksette, drive, holde ved like og oppdatere et styringssystem for næringsmiddeltrygghet som har som mål å levere produkter som, ut fra deres tiltenkte bruk, er trygge for forbrukerne, b) påvise samsvar med gjeldende krav i lover og forskrifter med hensyn til næringsmiddeltrygghet, c) vurdere og bedømme krav fra kunder og påvise samsvar med omforente kundekrav knyttet til næringsmiddeltrygghet med henblikk på å øke kundetilfredsheten, d) virkningsfullt kommunisere spørsmål knyttet til næringsmiddeltrygghet til sine leverandører, forbrukere og aktuelle berørte parter i næringsmiddelkjeden, e) sikre at organisasjonen oppfyller sin fastsatte politikk for næringsmiddeltrygghet, f) bevise slik oppfyllelse overfor aktuelle berørte parter, og g) søke om sertifisering eller registrering av sitt styringssystem for næringsmiddeltrygghet fra en ekstern organisasjon, eller iverksette egenvurdering eller egenerklæring av samsvar med denne internasjonale standarden. Alle kravene i denne internasjonale standarden er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner i nærings-middelkjeden, uavhengig av deres størrelse og kompleksitet. Dette omfatter organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert i et eller flere trinn i næringsmiddelkjeden. Organisasjoner som er direkte involvert, omfatter, men er ikke begrenset til, fôrprodusenter, innhøstingsforetak, gårdbrukere, produsenter av ingredienser, næringsmiddelprodusenter, detaljister, tjenesteytere i næringsmiddelsektoren, serveringsforetak, organisasjoner som yter rengjørings- og desinfeksjonstjenester, transporttjenester, lagringstjenester og distribusjonstjenester. Andre organisasjoner som er indirekte involvert, omfatter, men er ikke begrenset til, leverandører av utstyr, rengjørings- og desinfeksjonsmidler, innpakningsmateriale og andre materialer som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Denne internasjonale standarden gjør det mulig for en organisasjon, f.eks. en liten og/eller mindre utviklet organisasjon (f.eks. et lite gårdsbruk, et lite pakkeri/distribusjonsforetak, et lite detaljsalgssted eller tjenesteytelsessted i næringsmiddelsektoren) å iverksette en kombinasjon av styringstiltak som er utviklet eksternt. MERKNAD Veiledning for anvendelsen av denne internasjonale standarden finnes i ISO/TS 22004.
Fastsatt: 2005-10-01
Tilbaketrukket: 2018-09-01
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
67.020 - Prosesser i næringsmiddelindustrien