NS-EN ISO 6946:1996

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bygningskomponenter og -elementer - Varmemotstand og varmegjennomgangskoeffisient - Beregningsmetode (ISO 6946:1996)
Engelsk tittel: Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:1996)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 1 (1997-02-05)
Erstattes av: NS-EN ISO 6946:2007 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
Omfang: Denne standarden angir en metode for beregning av varmemotstanden og varmegjennomgangskoeffisienten til bygningskomponenter og bygningselementer, med unntak av dører, vinduer og andre enheter som inneholder glass, samt komponenter som medfører varmeoverføring til grunnen og komponenter som luft skal kunne trenge gjennom. Beregningsmetoden er basert på den aktuelle dimensjonerende varmekonduktiviteten eller varmemotstanden til materialene og produktene det gjelder. Metoden gjelder for komponenter og elementer som består av termisk homogene sjikt (som kan omfatte luftsjikt). Standarden gir også en tilnærmet metode som kan brukes på ikke-homogene sjikt, med unntak av tilfeller der et isolasjonssjikt gjennomtrenges av et materiale av metall.
Fastsatt: 1997-02-05
Tilbaketrukket: 2008-04-01
ICS: 91.120.10 - Varmeisolering