NS-EN ISO 717-1:1996

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 1: Vurdering av luftlydisolasjon (ISO 717-1:1996)
Engelsk tittel: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 1 (1997-09-08)
Erstatter: NS-INSTA 120 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 717-1:2013 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 24
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Omfang: Denne delen av NS-EN ISO 717 a) definerer ett-tallsverdier for luftlydisolasjon i bygninger og for bygningsdeler som vegger, gulv, dører og vinduer; b) tar hensyn til de ulike lydspektrene av forskjellige lydkilder, f.eks. lydkilder inne i bygninger eller trafikk utenfor bygninger; og c) gir regler for bestemmelse av disse verdiene ut fra målinger utført i 1/3-oktav- eller 1/1-oktavbånd i samsvar med NS-ISO 140-3, ISO 140-4, ISO 140-5, NS-ISO 140-9 og NS-ISO 140-10. Ett-tallsverdier i samsvar med denne delen av NS-EN ISO 717 er beregnet på vurdering av luftlydisolasjon og forenkling av formuleringen av luftlydisolasjon og forenkling av formuleringen av lydkrav i byggeforskrifter. Krav til ett-tallsverdier kan fastsettes for forskjellige behov. Ett-tallsverdiene er basert på resultater fra målinger i 1/3-oktavbånd eller 1/1-oktavbånd. For laboratoriemålinger utført i samsvar med NS-ISO 140-3, NS-ISO 140-9 og NS-ISO 140-10 bør ett-tallsverdier bare beregnes ved bruk av 1/3-oktavbåndmålinger. Vurderingen av ett-tallsverdier for et utvidet frekvensområde er omhandlet i tillegg B.
Fastsatt: 1997-09-08
Tilbaketrukket: 2013-06-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.