NS-EN ISO/IEC 17025:2005

NOK 893,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC 17025:2005) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
Engelsk tittel: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005) - (Corrigendum AC:2006 incorporated)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 2 (2005-11-01)
Erstatter: NS-EN ISO/IEC 17025:2000 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO/IEC 17025:2017 Check Gyldig
NS-EN ISO/IEC 17025:2017 Check Gyldig
Antall sider: 48
Pris:

NOK 893,00 (eks. mva)
NOK 1 116,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 19.020
NS ICS 03
NS ICS 19
Omfang: 1.1 Denne standarden spesifiserer de generelle kravene til kompetansen for å utføre prøving og/eller kalibrering, inkludert prøvetaking. Den dekker prøving og kalibrering som utføres i henhold til standardiserte metoder, ikke-standardiserte metoder og metoder som er utviklet av laboratorier. 1.2 Denne standarden gjelder for alle organisasjoner som utfører prøving og/eller kalibrering. Dette omfatter for eksempel første-, annen- og tredjeparts laboratorier og laboratorier der prøving og/eller kalibrering utgjør en del av inspeksjon og produktsertifisering. Denne standarden gjelder for alle laboratorier uavhengig av antall ansatte eller omfanget av prøvings- og/eller kalibreringsaktiviteter. Når et laboratorium ikke utfører én eller flere av de aktivitetene som er dekket av denne standarden, slik som prøvetaking og utviklingen av nye metoder, gjelder ikke kravene i de punktene. 1.3 Merknadene gir forklaring i forbindelse med teksten, eksemplene og veiledningen. De inneholder ikke krav, og utgjør ikke en integrert del av denne standarden. 1.4 Denne standarden er til bruk for laboratorier når de utvikler sine styringssystemer, administrative systemer og tekniske systemer. Laboratorienes kunder, myndigheter og akkrediteringsorganer kan også bruke den for å bekrefte eller anerkjenne kompetansen hos laboratorier. Denne standarden er ikke beregnet på å bli brukt som grunnlag for sertifisering av laboratorier. MERKNAD 1 Termen "styringssystem" i denne standarden betyr kvalitetssystemer, adminstrative systemer og tekniske systemer som styrer et laboratoriums drift. MERKNAD 2 Sertifisering av et styringssystem kalles også noen ganger registrering. 1.5 Samsvar med krav i forskrifter og krav til sikkerhet når det gjelder drift av laboratorier er ikke dekket av denne standarden. 1.6 Hvis prøvings- og kalibreringslaboratorier oppfyller kravene i denne standarden, vil de ha et kvalitetsstyringssystem for sine prøvings- og kalibreringsaktiviteter som også tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001. Tillegg A gir kryssreferanser mellom denne standarden og NS-EN ISO 9001. Denne standarden dekker krav til teknisk kompetanse som ikke er dekket i NS-EN ISO 9001. MERKNAD 1 Det kan være nødvendig å forklare eller fortolke visse krav i denne standarden for å forvisse seg om at kravene anvendes på en enhetlig måte. Veiledning for å etablere anvendelser på spesifikke områder, spesielt for akkrediteringsorganer (se NS-EN ISO/IEC 17011), er gitt i tillegg B. MERKNAD 2 Hvis et laboratorium ønsker akkreditering for en del av eller alle sine aktiviteter for prøving og kalibrering, bør det velge et akkrediteringsorgan som arbeider i henhold til NS-EN ISO/IEC 17011.
Komité: SN/K 205
Fastsatt: 2005-11-01
Tilbaketrukket: 2018-06-12
ICS: 03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse
19.020 - Prøvingsbetingelser og prøvingsmetoder generelt