NS-EN ISO 9000:2005

NOK 1 235,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi (ISO 9000:2005)
Engelsk tittel: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 2 (2006-02-01)
Erstatter: NS-EN ISO 9000:2000 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 9000:2015 Check Gyldig
Antall sider: 56
Pris:

NOK 1 235,00 (eks. mva)
NOK 1 543,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.03
NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Omfang: Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, som er emnet for ISO 9000-familien, og definerer beslektede ter-mer. Denne standarden er anvendelig for: a) organisasjoner som søker fordel gjennom å iverksette et system for kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet fra sine leverandører om at deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av produktene; d) de som er opptatt av gjensidig forståelse av terminologien som anvendes for kvalitetssty-ring (f.eks. leverandører, kunder, lovgivere); e) de som internt eller eksternt i forhold til orga-nisasjonen bedømmer systemet for kvalitets-styring eller reviderer det for samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-/registreringsorganer); f) de som internt eller eksternt i forhold til orga-nisasjonen gir råd eller opplæring om hvilket system for kvalitetsstyring som er hensikts-messig for organisasjonen; g) de som utvikler beslektede standarder
Fastsatt: 2006-02-01
Tilbaketrukket: 2015-09-21
ICS: 03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
01.040.03 - Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport (Ordlister)
907 - Systemer for kvalitetsstyring