NS 8405.E:2004

NOK 893,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Norsk bygge- og anleggskontrakt (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
Engelsk tittel: Norwegian building and civil engineering contract (Corrigendum AC:2004 incorporated)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2004-02-10)
Erstatter: NS 3430.E Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 8405.E:2008 Check Gyldig
Antall sider: 40
Pris:

NOK 893,00 (eks. mva)
NOK 1 116,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en annen part (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt klart mer egnet. Standarden er ikke utarbeidet for bruk i underentrepriseforhold. Det er utarbeidet egne kontraktsstandarder for underentrepriser.
Komité: SN/K 041
Fastsatt: 2004-02-10
Tilbaketrukket: 2008-10-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter