NS 4815-1:2006

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere - Del 1: Forenklet metode
Engelsk tittel: Measurement of occupational noise exposure of workers - Part 1: Survey method
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2006-03-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.100
NS ICS 13.140
NS ICS 13
Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastsetter en forenklet metode for bestemmelse av hørselskadelig støyeksponering på arbeidsplasser. Denne metoden kan brukes for å sammenlikne støyeksponeringen med grenseverdier, vurdere risikoen for hørselsskader, identifisere behov for målrettet hørselskontroll/informasjon for utsatte grupper av arbeidstakere og vurdere nødvendigheten av å stille hørselsvern til disposisjon og å skilte støysoner. Metoden inneholder ulike tilnærmingsmåter for å utføre målingene. Støyeksponeringen bestemmes fra en kombinasjon av data fra lydmålinger, registreringer av arbeidsprosedyrer og operasjoner, tidsintervaller (varighet) og beregninger for typiske tidssegmenter på en nominell arbeidsdag. Den daglige støyeksponeringen normalisert til en nominell arbeidsdag bestemmes ved å summere bidragene fra de typiske arbeidsoperasjonene. Metoden gir større usikkerhet i målingene enn den tekniske metoden beskrevet i NS 4815-2. Metoden i del 2 beskriver avanserte målinger med teknisk grad av nøyaktighet og evaluering av utvidet usikkerhet i resultatet. Målinger ved ørekanalen og bruk av miniatyrmikrofoner er beskrevet i NS-EN ISO 11904-1[9]. For målinger med kunstig hode/torso, se NS-EN ISO 11904-2 [10]. Denne standarden fastsetter ikke metode for målinger av støy som kan forstyrre samtale, påvirke konsentrasjonsevne og restitusjon eller gi andre helsevirkninger.
Komité: SN/K 003
Fastsatt: 2006-03-01
ICS: 13.140 - Støy. Virkning på mennesker
917 - Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
13.100 - Sikkerhet på arbeidsplassen.Yrkeshygiene