NS 3420-K:2006

NOK 1 392,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Terrengarbeider
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations. Part K: Landscape works
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 35 (2006-04-01)
Erstatter: NS 3420-K1:1999 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-K2:2002 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-K4:1999 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-K5:1999 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-K8:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-F:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-J:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-K:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-Q:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-R:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 148
Pris:

NOK 1 392,00 (eks. mva)
NOK 1 740,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 93
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter utendørs vegetasjon, belegg, kanter, renner og ledelinjer av naturstein,
tegl, betongstein og betongheller, idrettsdekker av kunststoff og grus, trapper, murer og plastring, gjerder
og porter samt utstyr for lekeplasser og parker m.m.
Delprodukter med tilknytning til denne delen av standarden finnes i følgende deler:
– F: Markrydding, grunnforsterkning, graving og fylling;
– G: Berg;
– H: Grøfter, rørledninger, kummer og brønner;
– I4: Geosynteter;
– I5: Fundamenter for veier, baner og plasser;
– I6: Dekker av grus, asfalt og betong;
– L: Betong;
– M: Distribusjonsnett for elkraft og master for utendørs lysanlegg;
– N: Murverk, lettbetongelementer, fliser og puss;
– R: Monteringsferdige deler, dører, vinduer;
– S: Isolering, tekking, lukking;
– T: Belegg og overflate;
– U: Innredning, apparater og utstyr;
– W: Styring, kommunikasjon, alarm og kontroll.

Komité: SN/K 316
Fastsatt: 2006-04-01
Tilbaketrukket: 2008-10-15
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 5815:2006

NS-EN 1096-1:2012

NS 3046:1992