NS-INSTA 800:2006

NOK 1 091,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Rengjøringskvalitet - System for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet
Engelsk tittel: Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2006-07-01)
Erstatter: NS-INSTA 800 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-INSTA 800:2010 Alert Tilbaketrukket
NS-INSTA 800:2010 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 60
Pris:

NOK 1 091,00 (eks. mva)
NOK 1 363,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.10
Referansestandarder TEK - Komplett
Omfang: Hensikten med denne standarden er å beskrive et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvalitet. Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse. Systemet kan brukes på flere forskjellige måter: - til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet; - til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad; - beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en rengjøringstjeneste; - til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten. Denne standarden beskriver kun systemets bruk til fastsettelse av en ønsket kvalitet og til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet. Systemet kan brukes i alle typer bygninger og lokaliteter, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sykehus, skoler, barnehager, kjøpesentre, butikklokaler, produksjonslokaler, hoteller, serveringssteder, båter, busser, tog, fly m.m. Inneklima påvirkes i særlig grad av støv. For å oppnå et akseptabelt inneklima, selv om man ikke har høy rengjøringskvalitet for øvrig, kan det være aktuelt å sette spesielle krav til støv. Dette kan best gjøres ved bruk av støvmålinger. Kunden kan spesifisere støvmålinger som beskrevet i tillegg D.1, alene eller som et supplement til visuell kontroll. Kunden må spesifisere når målingen skal foretas, og hvilket støvnivå i henhold til tabell D.1 som aksepteres. Systemet omfatter ikke måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver. Omfanget av og kriterier for måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver fastsettes i avtalen.
Komité: SN/K 054
Fastsatt: 2006-07-01
Tilbaketrukket: 2011-04-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
03.080.10 - Industritjenester