NS-EN ISO 14040:2006

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk (ISO 14040:2006)
Engelsk tittel: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 2 (2006-09-01)
Erstatter: NS-EN ISO 14040:1997 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 14041:1998 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 14042:2000 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 14043:2000 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
Omfang: Denne standarden beskriver prinsippene og rammeverket for livsløpsvurdering (LCA), inklusive a) fastsettelse av hensikten og omfanget for LCA, b) livsløpsregnskapsfasen (LCI), c) livsløpseffektvurderingsfasen (LCIA), d) livsløpstolkningsfasen, e) rapportering og kritisk gjennomgang av LCA, f) begrensninger for LCA, g) forhold mellom LCA-fasene, og h) vilkår for bruk av verdivalg og valgfrie elementer. Denne standarden dekker livsløpsvurderingsstudier (LCA) og livsløpsregnskapsstudier (LCI). Den beskriver ikke LCA-teknikken i detalj. Den spesifiserer heller ikke metodene for de enkelte fasene av LCA. Den tiltenkte anvendelsen av LCA- eller LCI-resultatene blir vurdert ved fastsettelsen av hensikten og omfanget, men selve anvendelsen ligger utenfor omfanget til denne standarden. Denne standarden er ikke beregnet brukt i forbindelse med kontrakter eller reguleringer eller for registrering og sertifisering.
Fastsatt: 2006-09-01
ICS: 13.020.10 - miljøstyring
13.020.60 - Livssyklusvurdering