NS-EN 143:2000/A1:2006

NOK 380,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Endringsblad A1 - Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking
Engelsk tittel: Amendment A1 - Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2006-10-01)
Antall sider: 12
Pris:

NOK 380,00 (eks. mva)
NOK 475,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13
NS ICS 13.340
NS ICS 13.340.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 152
Fastsatt: 2006-10-01
ICS: 13.340.30 - Åndedrettsvern