NS-EN ISO 10052:2004

NOK 757,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner - Forenklet metode (ISO 10052:2004)
Engelsk tittel: Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2004)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2005-03-01)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 757,00 (eks. mva)
NOK 946,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Omfang: Dette dokumentet fastsetter forenklede metoder for feltmåling av:
a) luftlydisolasjon mellom rom;
b) trinnlydisolasjon av gulv;
c) luftlydisolasjon av yttervegger; og
d) lydtrykknivåer fra tekniske installasjoner i rom.
Metodene som er beskrevet i dette dokumentet, gjelder målinger i rom i boliger eller i rom av sammenlignbar
størrelse på maksimalt 150 m3.
For luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon og luftlydisolasjon av yttervegger gir metoden verdier som er (oktavbånd)
frekvensavhengige. De kan konverteres til ett-tallsverdier som karakteriserer de akustiske egenskapene etter
NS-EN ISO 717-1 og NS-EN ISO 717-2. For lyd fra tekniske installasjoner er resultatene gitt direkte som A-
eller C-veide lydtrykknivåer.

This European Standard specifies field survey methods for measuring:
a) airborne sound insulation between rooms;
b) impact sound insulation of floors;
c) airborne sound insulation of faþades; and
d) sound pressure levels in rooms caused by service equipment.
The methods described in this European Standard are applicable for measurements in rooms of dwellings or in rooms of comparable size with a maximum of 150 m3.
For airborne sound insulation, impact sound insulation and faþade sound insulation the method gives values which are (octave band) frequency dependent. They can be converted into a single number characterising the acoustical performances by application of EN ISO 717-1 and EN ISO 717-2. For service equipment sound the results are given directly in A - or C -weighted sound pressure levels.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2005-03-01
ICS: 17.140.20 - Støy fra maskiner og utstyr
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt

Relaterte produkter:

NS-EN ISO 10052:2004/A1:2010

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3935:2011

NS 8172:2009

NS 3461:2005