NS-EN ISO 140-14:2004

NOK 1 005,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 14: Retningslinjer for spesielle situasjoner i felt (ISO 140-14:2004)
Engelsk tittel: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field (ISO 140-14:2004)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2004-11-10)
Erstattes av: NS-EN ISO 16283-3:2016 Check Gyldig
NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Gyldig
NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Gyldig
Antall sider: 40
Pris:

NOK 1 005,00 (eks. mva)
NOK 1 256,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Omfang: Denne delen av NS-EN ISO 140 gjelder feltmålinger av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon, og skal brukes som et tillegg til NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7. Den inneholder retningslinjer for lydisolasjonsmålinger i spesielle situasjoner i felten som ikke dekkes direkte av NS-EN ISO 140-4 og NSEN ISO 140-7. MERKNAD Standardene NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7 angir detaljerte målemetoder for ideelle forhold, men gir lite informasjon om hvordan man kan lage et egnet måleoppsett i rom som avviker fra rektangulære rom i vanlige boliger. Når det gjelder meget store rom, lange og smale rom, trappeoppganger, sammenkoblede rom osv., blir det ikke gitt noen rettledning i de grunnleggende standardene. Derfor er retningslinjene i denne delen av NS-EN ISO 140 blitt utarbeidet. Bruk av retningslinjene vil bidra til å forbedre reproduserbarheten ved feltmåling av lydforhold i bygninger, og letter måling ved at man slipper å foreta tidkrevende vurderinger i faktiske målesituasjoner. Denne delen av NS-EN ISO 140 er primært til bruk for målinger i rom i boligbygg, skoler, hoteller osv., med volum mindre enn 250 m3. Det er ikke obligatorisk å bruke disse retningslinjene i forbindelse med målinger ifølge NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7, med mindre dette er angitt andre steder.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2004-11-10
Tilbaketrukket: 2014-05-01
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.