NS-EN 14255-4:2006

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Måling og vurdering av personers eksponering mot tilfeldig optisk stråling - Del 4: Terminologi og størrelser brukt i målinger av eksponering fra UV-stråling, synlig stråling og IR-stråling
Engelsk tittel: Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 4: Terminology and quantities used in UV-, visible and IR-exposure measurements
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2007-02-01)
Antall sider: 20
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 01.040.17
NS ICS 17
NS ICS 17.180
NS ICS 17.180.20
NS ICS 17.240
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 249
Fastsatt: 2007-02-01
ICS: 01.040.17 - Metrologi og måling. Fysiske fenomener (Ordlister)
17.180.20 - Farger og måling av lys
17.240 - Måling av stråling