NS-EN 480-14:2006

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Prøvingsmetoder - Del 14: Måling av korrosjonsrisiko for armering innstøpt i betong ved potensiostatisk elektro-kjemisk prøvingsmetode
Engelsk tittel: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 14: Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by potentiostatic electro-chemical test
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2007-02-01)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 007
Fastsatt: 2007-02-01
ICS: 91.100.30 - Betong og betongprodukter