NS-EN ISO 14044:2006

NOK 969,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer (ISO 14044:2006)
Engelsk tittel: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 1 (2006-09-01)
Antall sider: 68
Pris:

NOK 969,00 (eks. mva)
NOK 1 211,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
Ledelsessystemer for miljø
Referansestandarder TEK - Komplett
Omfang: Denne standarden beskriver prinsippene og rammeverket for livsløpsvurdering (LCA), inklusive a) fastsettelse av hensikten og omfanget for LCA, b) livsløpsregnskapsfasen (LCI), c) livsløpseffektvurderingsfasen (LCIA), d) livsløpstolkningsfasen, e) rapportering og kritisk gjennomgang av LCA, f) begrensninger for LCA, g) forhold mellom LCA-fasene, og h) vilkår for bruk av verdivalg og valgfrie elementer. Denne standarden dekker livsløpsvurderingsstudier (LCA) og livsløpsregnskapsstudier (LCI). Den tiltenkte anvendelsen av LCA- eller LCI-resultatene blir vurdert ved fastsettelsen av hensikten og omfanget, men selve anvendelsen ligger utenfor omfanget til denne standarden. Denne standarden er ikke beregnet brukt i forbindelse med kontrakter eller reguleringer eller for registrering og sertifisering.
Fastsatt: 2006-09-01
ICS: 13.020.10 - miljøstyring
900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien
13.020.60 - Livssyklusvurdering