NS ICS 01.080

Standardsamling
NOK 17 898,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 01.080: Tegnesymboler
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 01.080: Graphical symbols
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 17 898,00 (eks. mva)
NOK 22 372,50 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 23 864,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 29 830,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (74)

NS 1029:1984

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Symbol for ioniserende stråling (ISO 361:1975)

SpråkNorskUtgave: 3 (1984-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 1438:1979

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Tekniske tegninger - Symboler for prosessmåling, styring og instrumentering - Grunnleggende definisjoner og symboler

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1979-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3039:1972

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Karttegn og tegnesymboler for rørledningsnett

SpråkNorskUtgave: 1 (1972-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4200:1987

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kart i store målestokker - Karttegn, symboler og skrift

SpråkNorskUtgave: 2 (1987-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4201:1972

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Karttegn for tekniske anlegg - Veganlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (1972-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4202:1972

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Karttegn for tekniske anlegg - Jernbaneanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (1972-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4203:1972

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Karttegn for tekniske anlegg - Vassdragsanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (1972-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4204:1972

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Karttegn for tekniske anlegg - Havneanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (1972-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6030:1977

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Skilt - Generelle bestemmelser

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1977-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6031:1977

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Skilt - Kvadratiske og rektangulære

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1977-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6032:1977

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Skilt - Runde

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1977-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6033:1977

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Skilt - Med fast tekst

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1977-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Skilt - Med fast tekst - Tillegg og rettelse til NS 6033

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1981-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NS 6040:1977

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Sjøteknikk - Plateoppmerking - Symboler

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1977-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 6301:1985

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Dypgangsmerker - Utførelse og plassering

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1985-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 832:1989

Standard

NOK 245,00 (eks. mva)

Fargemerking av rørsystemer for industrielle gasser

Språkno/en no/enUtgave: 1 (1989-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Termisk sprøyting — Termisk sprøytede belegg — Symboler for angivelse på tegninger (ISO 12671:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-04 (2021-06-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Tekstiler — Vaskesymboler for merking av arbeidstøy for industrivask (ISO 30023:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-09 (2021-09-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 28564-3:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 630,00 (eks. mva)

Veiledningssystemer for informasjon i offentlige miljøer — Del 3: Retningslinjer for utforming og bruk av informasjonsskilt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 28564-2:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledningssystemer for informasjon i offentlige miljøer — Del 2: Retningslinjer for utforming og bruk av stedsskilt og veivisningsskilt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 28564-1:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 630,00 (eks. mva)

Veiledningssystemer for informasjon i offentlige miljøer — Del 1: Utformingsprinsipper og krav til elementer for stedsplaner, -kart og -diagrammer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-12-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7001:2007

Standard

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Offentlige informasjonssymboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Diagrammer for kjemisk og petrokjemisk industri - Del 2: Grafiske symboler (ISO 10628-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Hydraulikk og pneumatikk - Tegningssymboler og koplingsskjemaer - Del 1: Tegningssymboler for vanlige og datatekniske anvendelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Hydraulikk og pneumatikk - Tegningssymboler og koplingsskjemaer - Del 2: Koplingsskjemaer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Feiemaskiner - Del 4: Symboler for kontrollpaneler og andre skjermer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Geosynteter - Del 2: Symboler og piktogrammer (ISO 10318-2:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Symbol for ioniserende stråling (ISO 361:1975)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Emballasje - Transportemballasje - Grafiske symboler for håndtering og lagring av forpakninger (ISO 780:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 310,00 (eks. mva)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Tannpleie - Grafiske symboler for utstyr (ISO 9687:2015/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endring A1 - Geosynteter - Del 2: Symboler og piktogrammer (ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Grafiske symboler (ISO 11192:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler (ISO 11145:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjøretøyer og utstyr for brann- og redningstjenester - Grafiske symboler for betjeningselementer og skjermer og for merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7001:2007/Amd 1:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 763,00 (eks. mva)

ENDRING — Grafiske symboler — Offentlige informasjonssymboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-05-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7001:2007/Amd 2:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 310,00 (eks. mva)

ENDRING — Grafiske symboler — Offentlige informasjonssymboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7001:2007/Amd 3:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 412,00 (eks. mva)

ENDRING — Grafiske symboler — Offentlige informasjonssymboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7001:2007/Amd 4:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 310,00 (eks. mva)

ENDRING — Grafiske symboler — Offentlige informasjonssymboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 235:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Veggkledninger — Terminologi og symboler

SpråkEngelskUtgave: 2020-05 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Flyplassutstyr — Grafiske symboler (ISO 11532:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

ENDRING — Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilter — Endring 1 (ISO 7010:2019/Amd 1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-10-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Figurer for bevegelse - Grafiske symboler - Del 1 (ISO 3952-1:1981)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-04-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>