NS ICS 07

Standardsamling
NOK 27 020,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 07: MATEMATIKK. NATURVITENSKAP
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 07: Mathematics. Natural Sciences
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 27 020,00 (eks. mva)
NOK 33 775,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 54 040,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 67 550,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (211)

NOK 630,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Primært produksjonstrinn - Prøvetakingsteknikker (ISO 13307:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse - Del 6: Spesielle regler for forbehandling av prøver tatt ut ved primært produksjonstrinn (ISO 6887-6:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av Salmonella spp. (ISO 19250:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Mikrobiologi i matvarer og dyrefôr - Generelle krav og veiledning for mikrobiologiske undersøkelser (ISO 7218:2007/Amd 1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for telling av mikroorganismer - Del 1: Kolonitelling ved 30 °C ved innstøpning (ISO 4833-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for telling av mikroorganismer - Del 2: Kolonitelling ved 30 °C ved overflateutsæd (ISO 4833-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Krav til sammenligning av relativ gjenvinning av mikroorganismer ved to kvantitative metoder (ISO 17994:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for telling av mikroorganismer - Del 2: Kolonitelling ved 30 °C ved overflateutsæd - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 2: Metode med mest sannsynlige antall (ISO 9308-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Fôr-, vann- og næringsmiddelmikrobiologi - Forberedelse, produksjon, lagring og ytelsesprøving av dyrkningsmedier (ISO 11133:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16493:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Krav til nomenklatur for registrering av biomangfold-data, taksonomiske sjekklister og taksonomiske bestemmelsesnøkler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode for vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall (ISO 9308-1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Mikrobiologiske grenseverdier (ISO 17516:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16421:2014

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann - Økning av mikrobiell vekst (EMG)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for telling av beta-glukuronidase-positiv Escherichia coli - Del 3: Bestemmelse og sannsynligste antall-teknikk ved bruk av 5-brom-4-klor-3-indolyl-ß-D-glukuronid (ISO 16649-3:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i mat og dyrefôr - Prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse (ISO 17604:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i matvarer og dyrefôr - Påvisning av trikinlarver i kjøtt ved kunstig fordøyelsesmetode (ISO 18743:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Escherichia coli (ISO 21150:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Candida albicans (ISO 18416:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fôr - Påvisning og telling av Cryptosporidium og Giardia i friske grønne bladgrønnsaker og bær (ISO 18744:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14065:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Tekstiler - Tekstiler som er behandlet i vaskeri - Kontrollsystem for biologisk forurensing

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Metodevalidering - Del 1: Ordliste (ISO 16140-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Metodevalidering - Del 2: Protokoll for validering av alternative (proprietære) metoder mot referansemetoder (ISO 16140-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Tekniske krav og veiledning for etablering eller revisjon av standardmetoder (ISO 17468:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Clostridium perfringens - Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode for vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Kvantitativ analyse av emetisk toksin (cereulid) ved bruk av LC-MS/MS (ISO 18465:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A-virus og norovirus i næringsmidler ved bruk av sanntids RT-PCR - Del 1: Metode for kvantifikasjon (ISO 15216-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Retningslinjer for risikovurdering og identifikasjon av produkter med lav mikrobiologisk risiko (ISO 29621:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi - Næringsmidler - Horisontal metode for påvisning, telling og serotyping av Salmonella - Del 1: Horisontal metode for påvisning av Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Horisontal metode for bestemmelse av patogen Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 3: Spesifikke regler for opparbeiding av fisk og fiskeprodukter (ISO 6887-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesifikke regler for diverse produkter (ISO 6887-4:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 1: Generelle regler for opparbeiding av opprinnelig suspensjon og tierfortynninger (ISO 6887-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse av Escherichia coli 0157 - Tillegg B: Resultat av interlaboratoriestudie (ISO 16654:2001/Amd 1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Horisontal metode for bestemmelse av Cronobacter spp. (ISO 22964:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmidler og fôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 2: Spesifikke regler for opparbeiding av kjøtt og kjøttprodukter (ISO 6887-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning og telling av Listeria-monocytogener og andre Listeria spp. - Del 1: Påvisningsmetode (ISO 11290-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning og telling av Listeria-monocytogener og andre Listeria spp. - Del 2: Tellemetode (ISO 11290-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning av potentensielt enteropatogenisk Vibrio spp. - Del 1: Påvisning av Vibrio parahaemolyticus og Vibrio cholerae (ISO 21872-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for immunoenzymatisk påvisning av stafylokokk-enteroksiner i næringsmidler (ISO 19020:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Krav til etablering av prestasjonsegenskaper for kvantitative mikrobiologiske metoder (ISO 13843:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning og telling av Campylobacter spp - Del 2: Koloni-tellemetode (ISO 10272-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning og telling av Enterobacteriaceae - Del 1: Påvisning av Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Påvisning og kvantifisering av histamin i fisk og fiskeprodukter - HPLC-metode (ISO 19343:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kosmetikk - Mikrobiologi - Telling og påvisning av aerobe mesofile bakterier (ISO 21149:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden - Horisontal metode for påvisning og telling av Campylobacter spp - Del 1: Påvisningsmetode (ISO 10272-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Telling av Legionella (ISO 11731:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>