NS ICS 13.030

Standardsamling
NOK 63 247,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.030: Avfall
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.030: Wastes
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 63 247,50 (eks. mva)
NOK 79 059,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 84 330,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 105 412,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (149)

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 2: Tilleggskrav for helt eller delvis nedgravde systemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 45556:2019

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Generell metode for å vurdere andelen av gjenbrukte komponenter i energirelaterte produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 3: Anbefalt løfteutstyr

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Utstyr for vedlikehold om vinteren — Spredemaskiner (strømaskiner) — Del 2: Krav til distribusjon og prøving

SpråkEngelskUtgave: 2019-12 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Utstyr for vedlikehold om vinteren — Spredemaskiner og strømaskiner — Del 1: Generelle krav og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Avfall — Veiledning om analyse av eluater

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-4:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 4: Beholdere med en kapasitet på opptil 1700 l med flatt lokk, for bred løftetapp eller BG-løfteinnretning og/eller bred kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-2:2020

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 2: Beholdere med en kapasitet på opptil 1300 l med 4 hjul og flatt lokk, for løftetapp og/eller kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-5:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 5: Ytelseskrav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-6:2020

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 6: Helse- og sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-3:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 3: Beholdere med en kapasitet på opptil 1300 l med 4 hjul og buet lokk, for løftetapp og/eller kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14803:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Identifisering og/eller bestemmelse av avfallsmengden

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17366:2020

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Avfallshåndtering — Atkomstkontroll for avfallskonteinere — Identifikasjon og autorisasjon

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17322:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste grunnmasser i miljøet — Bestemmelse av polyklorinerte bifenyler (PCB) ved gasskromatografi — Masseseleksjonsdeteksjon (GC-MS) eller elektronfangstdeteksjon (GC-ECD)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Materialer fra kasserte dekk — Bestemmelse av det spesifikke overflatearealet til pulvere — Metode basert på kryptonadsorpsjon

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-10-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Materialer fra kasserte dekk — Kvalitetskriterier for valg av hele dekk til gjenbruks- og resirkuleringsprosesser

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-10-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13656:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall, slam og avfall — Oppslutning med en blanding av saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3) og tetrafluorborsyre (HBF4) eller flussyre (HF) for bestemmelse av elementer

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17417:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bestemmelse av fullstendig biologisk nedbryting av plastmaterialer i et vannførende system under anoksiske (dentrifiserende) forhold — Metode med måling av trykkøkning

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast — Resirkulert plast — Prøvetakingsprosedyrer for prøving av plastavfall og returmateriale

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2020-12-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 1: Beholdere med en kapasitet på opptil 400 l med 2 hjul, for kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Trillbare avfallsbeholdere — Del 1: Beholdere med en kapasitet på opptil 400 l med 2 hjul, for kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13432:2000

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Emballasje - Krav til emballasje som er gjenvinnbar gjennom kompostering og biologisk nedbryting - Prøvingsplan og vurderingskriterier for endelig godkjenning av emballasje - (innbefattet rettelsesblad AC:2005)

Språk: en/noUtgave: 1 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14899:2005

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøvetaking av avfall - Rammeverk for utarbeiding og bruk av en prøvetakingsplan

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9431:2011

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 4: Bestemmelse av dreneringsegenskaper til flokkulert slam

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16190:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall og slam - Bestemmelse av dioksiner og furaner samt dioksinlignende polyklorinerte bifenyler ved hjelp av gasskromatografi med høyoppløselig masseselektiv deteksjon (HR GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17183:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Evaluering av slamtetthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Kinetisk prøving for å vurdere syredannende potensial til sulfidholdig avfall fra bergindustrien

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestemmelse av sonesedimenteringshastighet (ZSV)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Karakterisering av avfall - Statisk prøving for bestemmelse av syredannende potensiale og nøytraliserende potensiale til sulfidholdig avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15934:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall, jord og avfall - Beregning av tørrstoff ved bestemmelse av tørket rest eller vanninnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16168:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av totalnitrogen ved bruk av tørrforbrenning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16169:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16173:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Behandling av salpetersyreløselige fraksjoner av stoffer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16179:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Retningslinjer for forbehandling av prøver

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16252:2012

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Horisontale ballepresser - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bestemmelse av fullstendig aerob biologisk nedbrytbarhet av plastmaterialer under kontrollerte komposteringsbetingelser - Metode ved analyse av utviklet karbondioksid - Del 1: Generell metode (ISO 14855-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestemmelse av spesifikk filtreringsmotstand

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16377:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Bestemmelse av brominerte flammehemmere (BFR) i fast avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9432:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16457:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Rammeverk for utarbeidelse og bruk av prøvetakingsplan - Mål, planlegging og rapport

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16500:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Vertikale ballepresser - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16424:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Screeningmetoder for grunnstoffsammensetning ved bruk av transportabel røntgenfluorescensspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15346:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Resirkulert plast - Karakterisering av returmateriale i polyvinylklorid (PVC)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15348:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Plast - Resirkulert plast - Karakterisering av returmateriale i polyetylen tereftalat (PET)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14429:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Innvirkning fra pH på utlekking ved initial syre/basetilsetting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14997:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Innvirkning fra pH på utlekking med kontinuerlig pH-kontroll

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15863:2015

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper for basiskarakterisering - Dynamisk monolitisk utlekkingsprøving med periodisk fornyelse av utlekkingsvæske under fastsatte prøvingsbetingelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15002:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Tillaging av prøvemengde fra laboratorieprøve

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>