NS ICS 13.030.01

Standardsamling
NOK 7 173,90 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.030.01: Avfall generelt
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.030.01: Wastes in general
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 7 173,90 (eks. mva)
NOK 8 967,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 7 971,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 9 963,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (31)

NS-EN 15935:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Jord, avfall, behandlet organisk avfall og slam — Bestemmelse av glødetap

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15936:2022

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Jord, avfall, behandlet organisk avfall og slam — Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) ved hjelp av tørrforbrenning

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9431:2011

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Terminologi - Del 2: Ledelsesrelaterte termer og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9431.E:2011

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15875:2011

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Statisk prøving for bestemmelse av syredannende potensiale og nøytraliserende potensiale til sulfidholdig avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Karakterisering av avfall - Statisk prøving for bestemmelse av syredannende potensiale og nøytraliserende potensiale til sulfidholdig avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15934:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall, jord og avfall - Beregning av tørrstoff ved bestemmelse av tørket rest eller vanninnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16457:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Rammeverk for utarbeidelse og bruk av prøvetakingsplan - Mål, planlegging og rapport

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16424:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Screeningmetoder for grunnstoffsammensetning ved bruk av transportabel røntgenfluorescensspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14429:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Innvirkning fra pH på utlekking ved initial syre/basetilsetting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14997:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Innvirkning fra pH på utlekking med kontinuerlig pH-kontroll

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15002:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Tillaging av prøvemengde fra laboratorieprøve

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av kvikksølv i kongevann- og salpetersyreblanding - Del 1: Kalddampatomabsorpsjonsspektrometri (CV-AAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16171:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av sporstoffer ved bruk av induktorkoplet plasma i massespektrometri (ICP-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16170:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av sporstoffer ved bruk av induktorkoplet plasma i optisk emisjonsspektrometri (ICP-OES)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av kvikksølv - Del 2: Kalddampatomfluorescensspektrometri (CV-AFS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12940:2004

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Avfall fra fottøyproduksjon - Klassifisering og håndtering av avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16166:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall og slam — Bestemmelse av adsorberte organisk bundne halogener (AOX)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17503:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, slam, behandlet organisk avfall og avfall — Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ved gasskromatografi (GC) og væskekromatografi (HPLC)

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall og slam — Bestemmelse av pH (ISO 10390:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Bestemmelse av utvalgte alkoholer med lavt kokepunkt ved hjelp av gasskromatografi med flammeioniseringsdeteksjon etter statisk «head-space»-ekstraksjon (HS-GC-FID)

SpråkEngelskUtgave: 2022-09 (2022-10-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14899:2005

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøvetaking av avfall - Rammeverk for utarbeiding og bruk av en prøvetakingsplan

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13193:2000

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Emballasje - Emballasje og miljøet - Terminologi

Språk: en/noUtgave: 1 (2000-10-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14039:2004

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Bestemmelse av hydrokarboninnholdet for området C10 - C40 ved gasskromatografi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14345:2004

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Bestemmelse av hydrokarboninnhold ved gravimetri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14735:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Behandling av avfallsprøver for økotoksikologisk analyse

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Metode for bestemmelse av utlekkingsegenskapene til avfall under spesifiserte forhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17322:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste grunnmasser i miljøet — Bestemmelse av polyklorinerte bifenyler (PCB) ved gasskromatografi — Masseseleksjonsdeteksjon (GC-MS) eller elektronfangstdeteksjon (GC-ECD)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16190:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall og slam - Bestemmelse av dioksiner og furaner samt dioksinlignende polyklorinerte bifenyler ved hjelp av gasskromatografi med høyoppløselig masseselektiv deteksjon (HR GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Kinetisk prøving for å vurdere syredannende potensial til sulfidholdig avfall fra bergindustrien

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 31