NS ICS 13.030.10

Standardsamling
NOK 4 430,70 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.030.10: Fast avfall
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.030.10: Solid wastes
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 4 430,70 (eks. mva)
NOK 5 538,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 4 923,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 6 153,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (13)

NS-EN 16377:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Bestemmelse av brominerte flammehemmere (BFR) i fast avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9432:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15863:2015

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper for basiskarakterisering - Dynamisk monolitisk utlekkingsprøving med periodisk fornyelse av utlekkingsvæske under fastsatte prøvingsbetingelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14405:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Oppstrøms kolonneprøving (under spesielle forhold)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13656:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall, slam og avfall — Oppslutning med en blanding av saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3) og tetrafluorborsyre (HBF4) eller flussyre (HF) for bestemmelse av elementer

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Utlekking - Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam - Del 1: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 2 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Utlekking - Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam - Del 2: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 10 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Utlekking — Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam — Del 3: Totrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 2 l/kg og 8 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 2002-09 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Utlekking — Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam — Del 4: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 10 l/kg med partikkelstørrelse under 10 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 2002-09 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13657:2002

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Oppslutning for bestemmelse av elementer oppløselig i kongevann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9430:2022

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

SpråkNorskUtgave: 3 (2022-04-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15309:2007

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall og jord - Bestemmelse av grunnstoffsammensetning ved bruk av røntgenfluorescens

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17322:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste grunnmasser i miljøet — Bestemmelse av polyklorinerte bifenyler (PCB) ved gasskromatografi — Masseseleksjonsdeteksjon (GC-MS) eller elektronfangstdeteksjon (GC-ECD)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 13