NS ICS 13.030.20

Standardsamling
NOK 7 350,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.030.20: Flytende avfall. Slam
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.030.20: Liquid wastes. Sludge
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 7 350,00 (eks. mva)
NOK 9 187,50 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 16 025,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 20 031,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (27)

NS-EN 16168:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av totalnitrogen ved bruk av tørrforbrenning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16169:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16173:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Behandling av salpetersyreløselige fraksjoner av stoffer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16179:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Slam, behandlet organisk avfall og jord - Retningslinjer for forbehandling av prøver

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 2: Bestemmelse av spesifikk filtreringsmotstand

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14742:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Laboratorieprøving av kjemikalier for kondisjonering av slam

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Fysisk konsistens - Del 1: Bestemmelse av flyteevne - Metode med apparat med ekstruderingsrør

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall, slam og avfall — Oppslutning med en blanding av kongevannløselige fraksjoner av stoffer (ISO 54321:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2021-01 (2021-02-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Utlekking - Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam - Del 1: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 2 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Utlekking - Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam - Del 2: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 10 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Utlekking — Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam — Del 3: Totrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 2 l/kg og 8 l/kg med partikkelstørrelse under 4 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 2002-09 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Utlekking — Samsvarsprøving for utlekking av granulært avfallsmateriale og slam — Del 4: Ettrinnspartiprøving ved et væske/faststofforhold på 10 l/kg med partikkelstørrelse under 10 mm (med eller uten størrelsesreduksjon)

SpråkEngelskUtgave: 2002-09 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12880:2000

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Bestemmelse av tørrstoff og vanninnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall og slam — Bestemmelse av pH (ISO 10390:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 1: Kapillær sugetid (CST)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 1: Bestemmelse av sedimenteringsegenskaper (bestemmelse av slamvolum og slamvolumindeks)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 2: Bestemmelse av fortykningsevne

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13342:2000

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15216:2021

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Faste grunnmasser i miljøet — Bestemmelse av totalt løst tørrstoff (TLS) i vann og eluater

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14672:2005

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Bestemmelse av totalt fosfor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14671:2006

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Forbehandling for bestemmelse av ekstraherbart ammonium ved bruk av 2 mol/l kaliumklorid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 3: Bestemmelse av kompressibilitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15170:2008

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Bestemmelse av brennverdi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17322:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste grunnmasser i miljøet — Bestemmelse av polyklorinerte bifenyler (PCB) ved gasskromatografi — Masseseleksjonsdeteksjon (GC-MS) eller elektronfangstdeteksjon (GC-ECD)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Filtreringsegenskaper - Del 4: Bestemmelse av dreneringsegenskaper til flokkulert slam

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17183:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Evaluering av slamtetthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Karakterisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestemmelse av sonesedimenteringshastighet (ZSV)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 27