NS ICS 13.030.40

Standardsamling
NOK 6 467,40 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.030.40: Installasjoner og utstyr for avfallsdeponering og behandling
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.030.40: Installations and equipment for waste disposal and treatment
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 6 467,40 (eks. mva)
NOK 8 084,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 7 186,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 8 982,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (29)

NS-EN 16252:2012

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Horisontale ballepresser - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16500:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Vertikale ballepresser - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14582:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall - Halogen- og svovelinnhold - Bestemmelsesmetoder for oksygenforbrenning i lukkede systemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Utstyr og produkter for vinterdrift av veier - Avisingsmidler - Del 1: Natriumklorid - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Utstyr og produkter for vinterdrift av veier - Avisingsmidler - Del 2: Kalsiumklorid og magnesiumklorid - Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13592:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Plastposer for husholdningsavfall - Typer, krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere - Del 1: Beholdere med kapasitet på opptil 10 000 l med flatt eller buet lokk for løftetapp, dobbeltløftetapp eller pocket løfteutstyr - Mål og utforming

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere - Del 3: Helse- og sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere - Del 2: Ytelseskrav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13656:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Jord, behandlet organisk avfall, slam og avfall — Oppslutning med en blanding av saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3) og tetrafluorborsyre (HBF4) eller flussyre (HF) for bestemmelse av elementer

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 1: Beholdere med en kapasitet på opptil 400 l med 2 hjul, for kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Trillbare avfallsbeholdere — Del 1: Beholdere med en kapasitet på opptil 400 l med 2 hjul, for kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17443:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Utstyr for vinterdrift av veger — Produksjonssystemer for saltlake — Krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2021-08 (2021-08-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13593:2003

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Emballasje - Papirposer for husholdningsavfall - Typer, krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-03-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15132:2006

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Konteinerskur til trillbare avfallskonteinere med kapasitet opptil 1700 l - Ytelseskrav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15144:2007

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Utstyr for vedlikehold om vinteren - Terminologi - Termer for vedlikehold om vinteren

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16194:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Mobile ikke-avløpstilknyttete toaletter - Krav til tjenester og produkter i forbindelse med utplassering av toaletter og sanitære produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 2: Tilleggskrav for helt eller delvis nedgravde systemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, toppløftede og bunntømmende containere - Del 3: Anbefalt løfteutstyr

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Utstyr for vedlikehold om vinteren — Spredemaskiner (strømaskiner) — Del 2: Krav til distribusjon og prøving

SpråkEngelskUtgave: 2019-12 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Utstyr for vedlikehold om vinteren — Spredemaskiner og strømaskiner — Del 1: Generelle krav og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-4:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 4: Beholdere med en kapasitet på opptil 1700 l med flatt lokk, for bred løftetapp eller BG-løfteinnretning og/eller bred kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-2:2020

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 2: Beholdere med en kapasitet på opptil 1300 l med 4 hjul og flatt lokk, for løftetapp og/eller kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-5:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 5: Ytelseskrav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-6:2020

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 6: Helse- og sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 840-3:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Trillbare avfallsbeholdere — Del 3: Beholdere med en kapasitet på opptil 1300 l med 4 hjul og buet lokk, for løftetapp og/eller kamløfter — Dimensjoner og utforming

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14803:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Identifisering og/eller bestemmelse av avfallsmengden

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17366:2020

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Avfallshåndtering — Atkomstkontroll for avfallskonteinere — Identifikasjon og autorisasjon

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 29