NS ICS 13.040.40

Standardsamling
NOK 43 422,30 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.040.40: Utslipp fra stasjonære kilder
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.040.40: Stationary source emissions
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 43 422,30 (eks. mva)
NOK 54 277,88 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 48 247,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 60 308,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (71)

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av PM10/PM2,5 massekonsentrasjon i røykgass - Måling ved lav konsentrasjon med bruk av impaktorer (ISO 23210:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 2: Bestemmelse av emisjonshastigheter for karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) under lysbuesveising, skjæring og furing (ISO 15011-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 3: Bestemmelse av emisjonshastighet for ozon under lysbuesveising (ISO 15011-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15859:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftkvalitet - Sertifisering av automatiske innretninger for overvåking av støvavskilere på stasjonære kilder - Ytelseskriterier og prøvingsprosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Termiske rengjøringssystemer for avgass fra overflatebehandlingsutstyr - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av dinitrogenmonoksid (N2O) - Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød metode (ISO 21258:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1911:2010

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl - Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Metode for automatisk bestemmelse av metankonsentrasjonen ved bruk av flammeionisasjonsdeteksjon (FID) (ISO 25140:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell metode for bestemmelse av metankonsentrasjonen basert på gasskromatografi (ISO 25139:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 1: Prøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 2: Tillaging, opparbeidelse og bestemmelse av prøve

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) i avfallsgasser fra ikke-forbrenningsprosesser - Ikke-dispersiv infrarød metode med katalysator (ISO 13199:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12619:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform - Metode med kontinuerlig flammeioniseringsdetektor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 1: Manuell referansemetode (ISO 16911-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 2: Automatiserte målesystemer (ISO 16911-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonær kilde - Bestemmelse av forholdet mellom karbondioksid av henholdsvis biogent og fossilt opphav - Prøvetaking og bestemmelse av radiokarbon (ISO 13833:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 4: Prøvetaking og analyse av dioksinliknende PCB

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 1404:1994

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14181:2014

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Uslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 5: Kalkindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 6: Ferrolegeringsindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 3: Sementindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 2: Jern- og stålindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 4: Aluminiumsindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 1: Generelle aspekter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14792:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid - Standard referansemetode: Kjemiluminescence

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15058:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av karbonmonoksid - Standard referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14790:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av vanndampen i kanaler - Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14789:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen - Standard referansemetode: Paramagnetisme

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14793:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Påvisning av en alternativ metodes ekvivalens med en referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14791:2017

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldiosid — Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 2017-01 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner — Del 1: Manuell gravimetrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 2017-11 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner - Del 2: Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13211:2001

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell metode for bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt kvikksølv - (innbefattet rettelsesblad AC:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Systemer for innsamling og behandling av data — Del 3: Spesifikasjon av krav til ytelsesprøving av systemer for innsamling og behandling av data

SpråkEngelskUtgave: 2021-10 (2021-11-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14385:2004

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av det totale utslippet av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI og V

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-04-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17628:2022

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Diffuse utslipp av felles betydning for industrisektoren — Standard metode for å bestemme diffuse utslipp av flyktige organiske forbindelser til atmosfæren

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3059:1994

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-10-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Sveising - Prøving av shop-primere i forhold til sveising og beslektede metoder - Del 4: Utslipp av røyk og gasser (ISO 17652-4:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17656:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Krav til ordninger for kvalifikasjonsprøving ved målinger av utslipp

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14884:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Bestemmelse av totalkvikksølv — Automatiserte målesystemer

SpråkEngelskUtgave: 2022-12 (2022-12-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Retningslinje for utarbeiding av standardiserte målemetoder — Anbefalinger for struktur og innhold

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-02-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 1: Prøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 2: Ekstraksjon og opparbeidelse

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 3: Identifisering og kvantifisering

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15259:2007

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Måling av stasjonære utslipp - Målestrategi, måleplanlegging, rapportering og utforming av målested

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 3: Ytelsesspesifikasjoner og prøvingsprosedyrer for automatiserte målesystemer for overvåking av utslipp fra stasjonære kilder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15445:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Diffuse utslipp av felles betydning for industrisektoren - Beregning av andel diffuse støvutslipp ved bruk av spredningsmodeller

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15446:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Diffuse utslipp av felles betydning for industrisektoren - Måling av diffuse utslipp av flyktige forbindelser fra lekkasjer i utstyr og rør

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Evaluering av utslipp av luftbårne farlige stoffer - Del 2: Sporingsmetode for vurdering av luftforurensingen fra en spesifisert forurensningskilde

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>