NS ICS 13.060.60

Standardsamling
NOK 4 190,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.060.60: Undersøkelse av vannets fysiske egenskaper
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.060.60: Examination of physical properties of water
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 4 190,00 (eks. mva)
NOK 5 237,50 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 19 485,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 24 356,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (29)

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Total alfa- og betaaktivitet — Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 11704:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2018-12 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder (ISO 7027-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9433:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Total alfaaktivitet - Prøvingsmetode med konsentrert kilde (ISO 9696:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Bestemmelse av karbon 14-aktivitet — Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 13162:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Gammastråleemitterende radionuklider — Prøvingsmetode med høyoppløselig gammastrålespektrometri (ISO 10703:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-07-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Strontium 90 og strontium 89 — Prøvingsmetoder ved bruk av væskescintillasjon eller proporsjonaltelling (ISO 13160:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-07 (2021-08-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Bly-210 — Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 13163:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7888:1985

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av konduktivitet (= EN 27888:1993)

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9462:2006

Standard

NOK 345,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av UV-absorbans

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1622:2006

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av terskelverdi for lukt (TON) og terskelverdi for smak (TFN)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av farge (ISO 7887:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av farge (ISO 7887:2011)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Tritium - Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 9698:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Total betaaktivitet - Prøvingsmetode med konsentrert kilde (ISO 9697:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Technetium-99 - Del 1: Prøvingsmetode med væskescintillasjon (ISO 22125-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Technetium-99 - Del 2: Prøvingsmetode med induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) (ISO 22125-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radium-226 — Del 3: Prøvingsmetode med coutfelling og gammaspektrometri (ISO 13165-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radon-222 — Del 2: Prøvingsmetode med gammastrålespektrometri (ISO 13164-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radium-226 — Del 1: Prøvingsmetode med væskescintillasjonstelling (ISO 13165-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radon-222 — Del 4: Prøvingsmetode med tofase væskescintillasjonstelling (ISO 13164-4:2015)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radium-226 — Del 2: Prøvingsmetode med emanometri (ISO 13165-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radon-222 — Del 3: Prøvingsmetode med emanometri (ISO 13164-3:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radium-226 og radium-228 — Prøvingsmetode med væskescintillasjonstelling (ISO 22908:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Radon-222 — Del 1: Generelle prinsipper (ISO 13164-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Polonium 210 — Prøvingsmetode med alfaspektrometri (ISO 13161:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-09 (2020-09-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Veiledning for hurtige radioaktivitetsmålinger i kjernefysiske eller radiologiske nødsituasjoner (ISO 22017:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-09 (2020-10-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 2: Semikvantitative metoder for vurdering av gjennomsiktighet i vann (ISO 7027-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Måling av total alfa- og betaaktivitet - Prøvingsmetode med tynnsjiktsbelegg (ISO 10704:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 29