NS ICS 13.140

Standardsamling
NOK 14 167,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.140: Støy. Virkning på mennesker
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.140: Noise with respect to human beings
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 14 167,50 (eks. mva)
NOK 17 709,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 18 890,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 23 612,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (27)

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Akustikk - Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø - Teknisk metode (ISO 9612:2009)

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø - Teknisk metode (ISO 9612:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk — Referanseverdier til kalibrering av audiometre — Del 9: Foretrukne prøvingsbetingelser for bestemmelse av referanseverdier for høreterskler (ISO 389-9:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2009-05 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 2: Audiometri med rentone- og smalbåndsignaler i lydfelt (ISO 8253-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning (ISO 8253-1:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning (ISO 8253-1:2010)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk — Statistisk fordeling av høreterskler som funksjon av alder og kjønn (ISO 7029:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2017-01 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 137,00 (eks. mva)

Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 2: Bestemmelse av lydtrykknivåer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 1: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner og supra-aurale øretelefoner (ISO 389-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere (ISO 389-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustikk — Audiometriske prøvingsmetoder — Del 3: Taleaudiometri (ISO 8253-3:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustikk — Støy fra skytebaner — Del 6: Måling av lydtrykk nær kilden for å bestemme lydeksponering (ISO 17201-6:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-06-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Anbefalt praksis for utforming av maskinutstyrte arbeidsplasser med lavt støynivå - Del 3: Lydutbredelse og støyprediksjon i arbeidsrom (ISO/TR 11690-3:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling og parametrisk beskrivelse av lydutbredelseskurver til bruk ved vurdering av akustiske forhold i arbeidsrom (ISO 14257:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Retningslinjer for støyreduksjon i kontorer og arbeidslokaler ved bruk av akustiske skjermer (ISO 17624:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 2: Ekvivalente terskellydtrykknivåer for rentoner og øregangstelefoner (ISO 389-2:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-10-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 4: Referansenivåer for maskering med smalbåndstøy (ISO 389-4:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-01-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre utstyr - Del 8: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner og circum-aurale øretelefoner (ISO 389-8:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4815-1:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere - Del 1: Forenklet metode

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 5: Ekvivalente referanselydtrykknivåer for rentoner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz (ISO 389-5:2006)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 6: Referansehøreterskelnivåer for kortvarige prøvingssignaler (ISO 389-6:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustikk — Anbefalt praksis for utforming av maskinutstyrte arbeidsplasser med lavt støynivå — Del 1: Strategier for arbeid med støy (ISO 11690-1:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Akustikk — Anbefalt praksis for utforming av maskinutstyrte arbeidsplasser med lavt støynivå — Del 2: Støyreduserende tiltak (ISO 11690-2:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-11 (2020-11-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk — Bestemmelse av lydimmisjon fra lydkilder nær øret — Del 2: Bruk av kunstig hode/torso (ISO 11904-2:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Skogs- og hagemaskiner — Støyprøving for bærbare håndholdte maskiner med forbrenningsmotor — Teknisk metode (klasse 2-nøyaktighet) (ISO 22868:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-04-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 7: Referansehøreterskel ved lytting under fritt felt- og diffust felt-forhold (ISO 389-7:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 27