NS ICS 13.340

Standardsamling
NOK 83 398,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.340: Verneutstyr
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.340: Protective equipment
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 83 398,50 (eks. mva)
NOK 104 248,13 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 111 198,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 138 997,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (332)

NS-EN 795:2012

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Personlig fallsikringsutstyr - Forankringsanordninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 269:1994

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern - Motordrevet pusteutstyr, med friskluftslange forbundet med hette - Krav, prøving, merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 348:1992

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Beskyttelsesklær - Prøvingsmetode: Bestemmelse av materialers oppførsel ved treff av små skvetter smeltet metall

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-1:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Generelle krav - Del 1: Øreklokker

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-2:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Generelle krav - Del 2: Øreplugger

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-3:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Generelle krav - Del 3: Øreklokker festet til industrivernehjelm

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-4:2001

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 4: Nivåavhengige øreklokker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-06-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-5:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 5: Øreklokker med aktiv støyreduksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-6:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 6: Øreklokker med audiokommunikasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 352-7:2002

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 7: Nivåavhengige øreplugger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 353-2:2002

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Del 2: Selvlåsende glider på fleksibel føring

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 355:2002

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Falldempere

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 360:2002

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Selvstrammende fanganordninger

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 361:2002

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Kroppsseler

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 362:2004

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Koblingsstykker

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 364:1992

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Prøvingsmetoder

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 365:2004

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 381-2:1995

Standard

NOK 278,00 (eks. mva)

Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 2: Prøvingsmetoder for beinvern

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 381-4:1999

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 4: Prøvingsmetoder for vernehansker til kjedesager

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 381-5:1995

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Vernetøy for brukere av manuelle kjedesager - Del 5: Krav til beinvern

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 381-7:1999

Standard

NOK 362,00 (eks. mva)

Vernetøy for brukere av håndholdte kjedesager - Del 7: Krav til vernehansker til kjedesager

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 402:2003

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern - Pusteregulerende selvforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert oksygen og helmaske eller munnbittanordning for rømning - Krav, prøving, merking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 403:2004

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern for egen redning - Filtreringsanordninger med hette for rømning fra ild - Krav, prøving, merking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 404:2005

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern for egen redning - Filter med munnstykke for egen redning fra karbonmonoksid

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 407:2004

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 455-1:2000

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Engangshansker til medisinsk bruk - Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull

SpråkEngelskUtgave: 2 (2001-02-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 464:1994

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy til bruk mot flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet aerosoler og faste partikler - Prøvingsmetode: Bestemmelse av tetthet av gasstette dresser (prøving med innvendig trykk)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 510:1993

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Spesifikasjon for vernetøy til bruk når det er fare for fasthekting i bevegelige deler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 863:1995

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode: Motstand mot gjennomstikking

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-11-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 1: Funksjonskrav til vernetøy som beskytter hele kroppen mot luftbårne faste partikler (klær type 5) (ISO 13982-1:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 2: Prøvingsmetode for å bestemme innoverrettet lekkasje fra aerosler med små partikler (ISO 13982-2:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Prøvingsmetode for å bestemme motstanden mot gjennomstikking og dynamisk riving av materialer (ISO 13995:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 362,00 (eks. mva)

Vernetøy - Mekaniske egenskaper - Bestemmelse av motstand mot kutting med skarpe gjenstander (ISO 13997:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-12-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy - Forklær, bukser og vester som beskytter mot kutt og stikk fra håndkniver (ISO 13998:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-03-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 278,00 (eks. mva)

Vernetøy for racerbilførere - Beskyttelse mot varme og flamme - Ytelseskrav og prøvingsmetoder (ISO 14460:1999) (innbefattet rettelsesblad AC:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 198,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Vernetøy for bilførere - Beskyttelse mot varme og flamme - Ytelseskrav og prøvingsmetoder (ISO 14460:1999/Amd.1:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy for bruk ved slipearbeid med granulære slipemidler (ISO 14877:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy til bruk mot smittefarlige midler - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot penetrasjon av biologisk forurensende støv gjennom beskyttende materialer (ISO 22612:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Vernetøy - Beskyttelse mot flytende kjemikalier - Prøvingsmetode for materialers motstand mot gjennomtrenging av væsker (ISO 6530:2005)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Vernetøy - Beskyttelse mot varme og ild - Prøvingsmetode: Vurdering av materialer og materialsammensetninger utsatt for en kilde av strålingsvarme (ISO 6942:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 351

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Klær mot kulde - Terminologi

Språk: dkUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 352

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy - Klær mot kulde - Klassifikasjon, merking og instruksjon

Språk: dkUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 353

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Vernetøy - Klær mot kulde - Termisk dukke til prøving av varmeisolans

Språk: dkUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 354

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Klær mot kulde - Prøving av varmeisolansen av en bekledningsdel

Språk: dkUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 675

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Beskyttelse mot åpen ild av bekledningsmateriale - Klassifisering

Språk: svUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 676

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Beskyttelse mot varmestråling av bekledningsmateriale - Klassifisering

Språk: svUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-INSTA 677

Standard

NOK 198,00 (eks. mva)

Vernetøy - Beskyttelse mot antennelse av bekledningsmateriale - Klassifisering

Språk: svUtgave: 1 (1989-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 1146:2005

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpapparat med komprimert luft og hette - Krav, prøving, merking

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 14529:2005

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Åndedrettsvern - Selvforsynt kretsløpapparat med komprimert luft og halvmaske utformet for å inkludere pusteregulerende lungeautomat med overtrykk for rømning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 362,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Hørselsvern - Krav til sikkerhet og prøving - Del 4: Nivåavhengige øreklokker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
  1 - 50 Neste>>